Starthjelp for lavspent blybatteri

Biler produsert ved Gigafactory Shanghai før ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken før ca. desember 2021, er utstyrt med et blybatteri med lav spenning.

Hvis du skal gi Model Y starthjelp med et annet kjøretøy, må du se i instruksjonene til produsenten av det kjøretøyet. Følgende instruksjoner antar at du bruker en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp).

 1. Åpne panseret.
 2. Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 3. Hvis utstyrt med HEPA-filter – fold HEPA-filterpakningen mot bilens front for å få tilgang til lavspenning-batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det er begrenset plass til å få tilgang til lavspenning-batteriet. Vurder å fjerne trykklemmene fra bakskjermen, slik at du får bedre tilgang.
 4. Koble lavspenning-strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen på lavspenning-batteriet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For at Model Y ikke skal skades, må du ikke la den positive kabelen komme i kontakt med andre metallkomponenter, som f.eks. batteriets festebrakett.
 5. Koble lavspenning-strømforsyningens svarte, negative (-) kabel til den svarte, negative (-) terminalen på lavspenning-batteriet.
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Trykk på berøringsskjermen for å aktivere den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det kan ta flere minutter før bilen forsynes med nok strøm til å aktivere berøringsskjermen.
 7. Når ekstern lavspenning-strøm ikke lenger er nødvendig, kobler du begge kablene fra terminalene på batteriet. Begynn med den svarte, negative (-) kabelen.
 8. Sett kledningspanelet på kupéinntaket tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.

Hvis du skifter ut blybatteriet med en annen modell, må du endre gateway-konfigurasjonen på bilens berøringsskjerm. Se i servicehåndboken for mer informasjon.