Opplåsing og starting ved bruk av mobilapp

Du kan bruke mobilappen til å låse opp og starte Model Y. Dette kan være nyttig i tilfeller hvor du ikke har med nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen, opplever problemer med telefonnøkkelen eller ikke er i nærheten av bilen fysisk (for eksempel hvis du ønsker å låse opp bilen for noen fra andre siden av byen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Telefonen og bilen må være aktivt koblet til mobilnettet, og mobiltilgang må være aktivert på berøringsskjermen (Kontroller > Trygghet og sikkerhet > Tillat mobiltilgang) for å tillate at mobilappen kommuniserer med bilen. Tesla anbefaler at du alltid har en fungerende fysisk nøkkel tilgjengelig hvis du parkerer på et sted med begrenset eller ingen mobildekning, for eksempel i en parkeringsgarasje.

Slik låser du opp bilen med mobilappen:

 1. Åpne Tesla-mobilappen på smarttelefonen.
 2. Berør låseikonet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Husk å trykke på låseikonet når du er klar for å låse bilen.
  .

Slik starter du bilen med mobilappen:

 1. Åpne Tesla-mobilappen på telefonen.
 2. Berør Kontroller > Start.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du har to minutter på å begynne å kjøre etter at nøkkelfri kjøring er aktivert. Hvis de to minuttene løper ut før kjøringen har begynt, må du aktivere nøkkelfri kjøring på nytt.