Starthjelp til lavspenningsbatteriet (litiumion)

Biler produsert ved Gigafactory Shanghai etter ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken etter ca. desember 2021, er utstyrt med et litiumionbatteri med lav spenning.

 1. Åpne panseret (se Åpning av panser uten strøm).
 2. Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 3. Hvis utstyrt med HEPA-filter – fold HEPA-filterpakningen mot bilens front for å få tilgang til lavspenning-starthjelppolen.
  bilde som viser en hånd med hanske, som folder HEPA-filterpakningen
 4. Trekk bak den svarte forseglingen for å få frem den positive starthjelppolen. Ta av det røde dekselet og koble den eksterne, lavspente strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) starthjelppolen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For å unngå å skade bilen må du ikke la den positive kabelen komme i kontakt med andre metallkomponenter.
  positiv strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en positiv terminal
 5. HEPA-filterbolten (vist nedenfor) fungerer som negativ (-) starthjelppol. Koble den lavspente strømforsyningens svarte negative (–) kabel til den svarte negative (–) HEPA-starthjelppolen.
  negativ strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en negativ terminal
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner) i 20–30 sekunder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Hvis du lar strømforsyningen være på i mer enn 30 sekunder, vil lavspenningsbatteriet kanskje ikke kunne selvgjenopprette, og bilen kan kanskje ikke skifte til Drive. Koble fra strømforsyningen og lavspenningsbatteriet for å forberede til enda et forsøk på selvgjenoppretting for batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du prøver å aktivere Transportmodus (for å vinsje bilen opp på en bil med lasteplan), trenger ikke lavspenningsbatteriet selvgjenopprette. La strømforsyningen være koblet til kontinuerlig til bilen er festet.
 7. Åpne førerdøren og vent i to minutter.
 8. Sørg for at bilen er i stand til å bytte til Drive.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.