Starthjelp til lavspenningsbatteriet (litiumion)

Biler produsert ved Gigafactory Shanghai etter ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken etter ca. desember 2021, er utstyrt med et litiumionbatteri med lav spenning.

 1. Åpne panseret.
 2. Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 3. Hvis utstyrt med HEPA-filter – fold HEPA-filterpakningen mot bilens front for å få tilgang til lavspenning-starthjelppolen.
  bilde som viser en hånd med hanske, som folder HEPA-filterpakningen
 4. Trekk bak den svarte forseglingen for å få frem den positive starthjelppolen. Ta av det røde dekselet og koble den eksterne, lavspente strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) starthjelppolen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For å unngå å skade bilen må du ikke la den positive kabelen komme i kontakt med andre metallkomponenter.
  positiv strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en positiv terminal
 5. HEPA-filterbolten (vist nedenfor) fungerer som negativ (-) starthjelppol. Koble den lavspente strømforsyningens svarte negative (–) kabel til den svarte negative (–) HEPA-starthjelppolen.
  negativ strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en negativ terminal
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner) i kun 20 sekunder, og slå deretter av eller koble fra strømforsyningen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Hvis du lar strømforsyningen være på i mer enn 20 sekunder, vil lavspenningsbatteriet kanskje ikke kunne selvgjenopprette, og bilen kan kanskje ikke skifte til Drive. Hvis det skjer, må du koble fra lavspenningsbatteriet etter at du har koblet fra strømforsyningen og deretter koble lavspenningsbatteriet til igjen slik at du kan gjøre enda et forsøk på selvgjenoppretting av batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du prøver å aktivere Transportmodus (for å vinsje bilen opp på en bil med lasteplan), trenger ikke lavspenningsbatteriet selvgjenopprette. La strømforsyningen være koblet til kontinuerlig til bilen er festet.
 7. Åpne førerdøren og vent i to minutter.
 8. Sørg for at bilen er i stand til å bytte til Drive.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.