Inspeksjon av innstigningslys

Hvis vinduet i bilen ikke fungerer riktig (eller hvis det ikke senkes litt når døren åpnes), utfører du Kalibrering av vinduer-testen. Hvis dette ikke løser problemet, prøver du følgende:

  1. Et innstigningslys er plassert under hver dørkarm. Sikre at innstigningslyset er tent. Hvis det ikke er tent, avtaler du service gjennom mobilappen. Selv om denne prosedyren er til kalibrering av vinduer, kan det være en mulig elektrisk feil som også berører vinduene, hvis innstigningslyset ikke tennes. Hvis lyset tennes, fortsetter du å følge disse trinnene.
  2. Finn tappen på en av sidene av festet til innstigningslyset. Bruk et plastverktøy eller en flat skrutrekker til å løsne innstigningslyset fra dørkarmen.
  3. Trekk innstigningslyset ned for å vise tilkoblingen til ledningsnettet – hvis ledningen er riktig koblet til lyset, kobler du den fra ved å trykke på tappen på kontakten og trekke lysfestet bort fra ledningsnettet. Ledningsnettet kan ha løsnet eller blitt koblet litt fra, så det kan hjelpe å koble fra og til igjen.
  4. Koble lyset til ledningsnettet igjen og monter lysets feste. Når strømmen er tilbake, skal vinduet senkes litt.
  5. Prøv å lukke døren forsiktig, og sjekk at vinduet senkes litt før den lukkes og at det heves igjen når døren er lukket. Hvis dette ikke fungerer, kan det være et problem med selve innstigningslyset (som kan kjøpes på nett) eller ledningsnettet. Ta kontakt med Tesla Service via mobilappen for å avtale service.