Utskifting av kupéluftfiltre

Model Y har luftfiltre som forhindrer pollen, industriforurensning, veistøv og andre partikler fra å slippe inn i kupeen gjennom ventilene. Tesla anbefaler å skifte disse filtrene annethvert år (hvert år i Kina). Kupéfiltre kan kjøpes i Tesla Shop (eller https://shop.tesla.cn/ for Kina).

Slik skifter du kupéfiltrene:

 1. Slå av klimaanlegget.
 2. Flytt forsetet på høyre side helt bak, og ta ut gulvmatten.
 3. Bruk et kileverktøy til forsiktig utløsing av trykklemmene som fester dekselet ved benplassen på høyre side foran, til instrumentpanelet. Mens du støtter dekselet ved benplassen, kobler du fra de to elektriske kontaktene og flytter dekselet ved benplassen til side.
  • For lyset trykker du ned på tappen mens du løsner kontakten.
  • For høyttaleren vinkler du bilkontakten slik at den lille tappen løsner fra hullet i kontakten i dekselet ved benplassen, mens du løsner kontakten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For at skade skal unngås, må du ikke trekke i ledningene når du kobler fra kontaktene. Når du kobler fra kontaktene, må du sørge for å trekke fra plasten på selve kontaktene.
 4. Bruk et kledningsverktøy fra topp til bunn for forsiktig utløsing av panelet på høyre side fra midtkonsollen.
 5. Ta ut den 6 mm skruen som fester dekselet for kupéfilteret til varme-, ventilasjons- og klimaanleggsmodulen (HVAC). Løs deretter ut dekselet for kupéfilteret, og flytt det til side. På noen biler erstatter klaffer den 6 mm skruen: Bruk pekefinger og tommel til å klemme de to klaffene nederst på dekselet for kupéfilteret. Vipp dekselet utover for å ta det av.
 6. Fold det øvre kupéfilterets trekklaffer utover.
 7. Trekk det øvre filteret ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det øvre kupéfilteret.
 8. Trekk det nedre filteret oppover og deretter ut fra HVAC-modulen mens du holder den øvre klaffen på det nedre kupéfilteret.
 9. Sikre at pilene på begge de nye filtrene vender mot baksiden av bilen, sett det nedre kupéfilteret inn i HVAC-modulen, og senk det på plass. Sett deretter inn det øvre kupéfilteret ovenfor.
 10. Brett klaffene innover slik at dekselet for kupéfilteret kan monteres.
 11. Monter dekselet for kupéfilteret ved å feste den nedre dekselklaffen og deretter feste den 6 mm skruen. Trekk til skruen med 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs. På biler med klaffer i stedet for 6 mm skrue: Manøvrer øvre hakk på dekselet for kupéfilter på plass, og fest deretter klaffene nederst på HVAC-modulen.
 12. Koble de to elektriske kontaktene til komponentene i dekselet ved benplassen på høyre side foran, og fest deretter dekselet med trykklemmene.
 13. Rett inn panelet på høyre side etter plasseringssporene foran og bak på midtkonsollen, og trykk deretter ned til alle klemmene er trygt festet.
 14. Legg på plass gulvmatten, og flytt forsetet på høyre side tilbake på plass.