Kalibrering av vinduer

Hvis et vindu mot formodning skulle oppføre seg uventet (berører den lyse profillisten, ikke åpnes eller lukkes helt, går lengre ned enn normalt når døren åpnes osv.), kan du kalibrere det for å potensielt løse problemet.

Slik kalibrerer du et vindu:

  1. Lukk døren med vinduet det gjelder.
  2. Sitt i førersetet, og lukk førerdøren.
  3. Bruk vindusbryteren på førerdøren, og hev det aktuelle vinduet til det stopper.
  4. Bruk vindusbryteren på førerdøren, og senk det aktuelle vinduet til det stopper.
  5. Gjenta trinn 3, og hev det aktuelle vinduet til det stopper.

Vinduet skal nå være kalibrert. Prøv Inspeksjon av innstigningslys hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd kalibreringsprosedyren et par ganger. Kontakt Tesla dersom dette ikke fungerer.