Legge til og fjerne nøkler

Slik legger du til en ny nøkkel:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du legger til en nøkkelfjernkontroll, må du påse at den har romtemperatur. Det lykkes kanskje ikke å pare en nøkkelfjernkontroll som er svært kald.
  1. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Låser > Nøkler > Legg til nøkkel.
  2. Skann det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen på kortleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen. Når det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen er gjenkjent, fjerner du det fra kortleseren.
  3. Skann et nøkkelkorteller en nøkkelfjernkontroll som allerede har blitt paret med kjøretøyet, for å bekrefte en ny nøkkelparing.
  4. Når det er fullført, inkluderer nøkkellisten den nye nøkkelen. Berør det tilknyttede blyantikonet for å tilpasse nøkkelens navn.

Fjerning av en nøkkel:

Når du ikke vil at en nøkkel skal ha tilgang til Model Y (for eksempel fordi du mistet telefonen eller nøkkelkortet osv.), følger du disse trinnene for å fjerne den.

  1. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Låser.
  2. Finn nøkkelen du vil slette, i nøkkellisten, og berør det tilknyttede papirkurvikonet.
  3. Når du blir bedt om det, skanner du en nøkkel som er godkjent, på kortleseren for å bekrefte slettingen. Når det er fullført, viser ikke nøkkellisten lenger den slette nøkkelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y krever minst ett godkjent nøkkelkort eller nøkkelfjernkontroll til enhver tid. Hvis det bare er ett nøkkelkort igjen på nøkkellisten, kan du ikke slette det.