Administrering av nøkler

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion og bilkonfigurasjon kan det hende at key fobs ikke er tilgjengelig for alle biler.

Hvis du vil vise en liste over alle nøkler som har tilgang til din Model Y, trykker du på Kontroller > Låser. Et ikon vises ved siden av hver nøkkel for å angi om nøkkelen er en telefonnøkkel, et nøkkelkort eller en key fob (hvis tilgjengelig). Bruk denne listen for å administrere nøklene som har tilgang til Model Y.

Model Y støtter inntil 19 nøkler. Når denne grensen nås, må du slette en nøkkel før du legger til en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan bruke samme nøkkel med mer enn én Model Y. Dette forhindrer at du må bruke flere nøkler når du bytter kjøretøy. Hvis du tilpasser navnet til godkjente nøkkelkort eller key fobs på én Model Y (ved å trykke på blyantikonet), viser andre Model Y som nøkkelkortet er godkjent for, også det endrede navnet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du leaser bilen, kontakter du leasingselskapet for å legge til eller fjerne nøkler.

Tillegg av nøkler fra berøringsskjermen

Hvis du har et nøkkelkort eller en nøkkelfjernkontroll som allerede er paret med bilen, kan du pare en ny nøkkel på berøringsskjermen.

 1. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Låser > Nøkler > Legg til nøkkel.
 2. Skann det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen på kortleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen. Når det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen er gjenkjent, fjerner du det fra kortleseren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du legger til en key fob, må du påse at den har romtemperatur. Det lykkes kanskje ikke å pare en key fob som er svært kald.
 3. Skann et nøkkelkort eller en key fob som allerede har blitt paret med bilen for å bekrefte en ny nøkkelparing.
 4. Når det er fullført, inkluderer nøkkellisten den nye nøkkelen. Berør det tilknyttede blyantikonet for å tilpasse nøkkelens navn.

Tillegg av nøkler fra mobilappen

Hvis du ikke har fungerende nøkkelkort eller nøkkelfjernkontroll, kan du legge til nye ved å bruke Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bare eieren av bilen kan pare nye nøkler med mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Paring av nøkkel støttes med versjon 4.29.0 av Tesla-mobilappen på biler med programvareversjon 2022.40 eller nyere.
 1. Når du er inni eller nær bilen, åpner du Tesla-mobilappen på smarttelefonen.
 2. I mobilappen berører du Sikkerhet og sjåfører og deretter Legg til nøkkelkort.
 3. Skann det nye nøkkelkortet eller key fob på kortleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du legger til en key fob, må du påse at den har romtemperatur. Det lykkes kanskje ikke å pare en key fob som er svært kald.
 4. Når nøkkelen er paret, viser mobilappen en bekreftelsesmelding. Berør Ferdig i mobilappen, og ta nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen bort fra kortleseren.
 5. Når det er fullført, inkluderer nøkkellisten på berøringsskjermen den nye nøkkelen. Berør det tilknyttede blyantikonet for å tilpasse nøkkelens navn.

Fjerning av nøkler

Når du ikke vil at en nøkkel skal ha tilgang til Model Y (for eksempel fordi du mistet telefonen eller nøkkelkortet osv.), følger du disse trinnene for å fjerne den.

 1. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Låser.
 2. Finn nøkkelen du vil slette, i nøkkellisten, og berør det tilknyttede papirkurvikonet.
 3. Når du blir bedt om det, skanner du en nøkkel som er godkjent, på kortleseren for å bekrefte slettingen. Når det er fullført, viser ikke nøkkellisten lenger den slette nøkkelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y krever minst ett godkjent nøkkelkort eller key fob til enhver tid. Hvis det bare er ett nøkkelkort igjen på nøkkellisten, kan du ikke slette det.

Erstatte nøkkelkort

Hvis du mister et nøkkelkort, kan du kjøpe erstatningskort i Tesla Shop. Når du er klar til å pare, følger du bare trinnene ovenfor. Husk å fjerne dine gamle nøkkelkort fra Kontroller > Låser > Nøkler av sikkerhetsårsaker.