Påføring av WD-40 på dørhåndtakets hengseltapper

Under vanskelige vinterforhold kan bruk av WD-40 på dørhåndtakets hengseltapper bidra til å forhindre isopphopning som kan sperre håndtaket. Påfør WD-40 på dørhåndtakets hengseltapper hvis du forventer iskaldt regn, kraftig snø eller forhold med is. Bruk på nytt etter behov.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Les og følg instruksjonene og advarslene fra WD-40 før du utfører denne prosedyren.

Slik påfører du WD-40 på dørhåndtakets hengseltapp:

 1. Åpne dørhåndtaket og hold det åpent med et brettet klut eller annet mykt materiale.
 2. Fest det medfølgende røret til dysen på WD-40-flasken.
 3. Bruk vernebriller.
 4. Plasser enden av røret ved siden av hengseltappen, og spray den i omtrent ett sekund. Pass på at du ikke sprøyter på andre komponenter ved et uhell.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Legg enden av røret på toppen av fjæren rundt hengseltappen for å sikte sprayen bedre.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Forsikre deg om at vernebrillene blir brukt når du utfører dette trinnet.
  Strå ved siden av hengseltappen med en pil pekende mot hengeseltappen
 5. Fjern kluten eller det myke materialet som brukes til å holde dørhåndtaket åpent.
 6. Skyv dørhåndtaket inn og ut ca. ti ganger.
 7. Plasser enden av røret ved siden av hengseltappen for andre gang, og spray den i omtrent ett sekund. Pass på at du ikke sprøyter på andre komponenter ved et uhell.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Legg enden av røret på toppen av fjæren rundt hengseltappen for å sikte sprayen bedre.
 8. Fjern kluten eller det myke materialet som brukes til å holde dørhåndtaket åpent.
 9. Skyv dørhåndtaket inn og ut ca. ti ganger.
 10. Utfør denne prosedyren på de tre andre dørhåndtakene.