Statuslampe for ladeport

Når ladeporten er åpen, endrer statuslampen farge for å indikere den gjeldende statusen og forenkle feilsøking av eventuelle problemer. Ladeportlampen slås av etter kort tid hvis kjøretøyet er låst (for eksempel hvis du går bort til bilen etter at den har ladet en stund).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du plugger inn kjøretøyet, bør du følge med på fargen på ladeporten før du forlater kjøretøyet. Hvis lampen er rød eller oransje, bør du feilsøke problemet før du forlater kjøretøyet, for å sikre vellykket lading.
Farge på ladeportlampe Betydning Dette gjør du

HVIT – HELTRUKKET

(normal funksjon)

Model Y er klar til å lade, og kontakten er ikke satt inn, eller ladeportlåsen er ulåst, og kontakten er klar til å fjernes. Sett inn ladekontakten hvis du vil lade, eller fjern ladekontakten hvis ladeøkten er fullført.

BLÅ – BLINKER

(normal funksjon)

Model Y kommuniserer aktivt med ladestasjonen. Ingenting. Vent noen sekunder til ladeporten enten begynner å blinke grønt (lader) eller blir heltrukket blå (en ladeøkt er planlagt i fremtiden).

BLÅ – HELTRUKKET

(det kan kreves en handling)

Model Y oppdager at en kontakt er plugget inn og ladeøkten er planlagt å begynne på et angitt tidspunkt i fremtiden. Lader ikke aktivt. Hvis du vil lade umiddelbart, deaktiverer du Scheduled Charging eller trykker på Start Charging på berøringsskjermen eller i mobilappen. Hvis denne innstillingen for planlagt lading er ønsket, kreves det ikke ytterligere handlinger. Som en påminnelse: Planlagt lading husker plasseringen din.

GRØNN – BLINKER

(normal funksjon)

Lading pågår. Etter hvert som ladenivået på Model Y begynner å bli fullt, reduseres blinkefrekvensen. Ingenting. Fjern ladekabelen når du er ferdig med å lade.

GRØNN – HELTRUKKET

(normal funksjon)

Ladingen er fullført. Fjern ladekabelen når du er klar til å kjøre.

ORANSJE – HELTRUKKET

(handling påkrevd)

Kontakten er ikke helt plugget inn i ladeporten. Rett inn kontakten i flukt med ladeporten og sett den helt inn. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

ORANSJE – BLINKER

(handling påkrevd)

Model Y lader ved redusert strømnivå fordi den ikke er plugget helt inn i ladeporten. Rett inn kontakten i flukt med ladeporten og sett den helt inn. Hvis problemet vedvarer, bør du inspisere ladeporten og kontakten med tanke på hindringer. Hvis du ikke finner hindringer, bør du prøve en annen ladekabel.

RØD – HELTRUKKET

(handling påkrevd)

Det ble oppdaget en feil, og ladingen har stoppet eller kan ikke begynne. Kontroller berøringsskjermen og se om det vises en feilmelding. Hvis det ikke oppdages en feil, bør du prøve å bruke en annen ladekabel eller tilbakestille ladekilden (se statuslampene på mobilkontakten eller veggkontakten, hvis aktuelt). Hvis en annen ladekabel heller ikke fungerer, slår du av og på kjøretøyet ved hjelp av berøringsskjermen og prøver på nytt.

LYSER IKKE

(normal funksjon)

Model Y er låst og har vært i dvalemodus i en periode. Ingenting. Hvis du låser opp kjøretøyet eller trykker på knappen på ladehåndtaket, vil statuslampen for ladeporten vises igjen.