Kontrollere og justere dekktrykk

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og Model Y har stått stille i mer enn tre timer:

 1. Se informasjonsmerket for dekk og last plassert på midtre dørstolpe på førersiden, for måldekktrykk.
 2. Fjern ventilhetten.
 3. Bruk en nøyaktig dekktrykksmåler, og trykk den på ventilen for å måle trykket.
 4. Fyll eller ta ut om nødvendig luft for å få anbefalt dekktrykk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan slippe ut luft ved å trykke på metalltappen i midten av ventilen.
 5. Kontroller trykket på nytt ved hjelp av den nøyaktige dekktrykkmåleren.
 6. Gjenta trinn 3 og 4 etter behov til dekktrykket er riktig.
 7. Monter ventilhetten på nytt, for å forhindre at det kommer smuss inn i ventilen. Kontroller ventilen regelmessig og se etter skader og lekkasje.