Fjerning av steiner/smuss fra bremseskjoldet

Hvis du ved et sjeldent tilfelle hører knakende, slipende eller skrapende lyd fra bilens bremser eller hjul under kjøring (selv ved svært lave hastigheter), er det sannsynlig at en stein eller smuss har kilt seg mellom bremserotoren og bremseskjoldet.

 1. bremserotor
 2. bremseskjold

Lyden oppstår fordi stein eller smuss skraper mot bremserotoren når den dreier med hjulet. Denne situasjonen påvirker ikke bremseytelsen, men du bør fjerne steinen eller smusset så snart du kan.

Slik fjerner du stein eller smuss fra bremseskjoldet:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bilen nylig ble kjørt, kan bremsekomponenter bli varme. Ikke berør varme bremsekomponenter, da dette kan forårsake personskade.
 1. Sett giret i Park.
 2. Ta av aero-hjulkapselen fra hjulet hvis dette er montert. Se Demontere og montere aero-hjulkapsler.
 3. Ta på en hanske, og trykk på toppen, sidene og bunnen av bremseskjoldet til stein eller smuss faller ut.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Unngå å bruke verktøy eller objekter som kan skade bremseskjoldet eller hjulet. Ikke trykk så hardt på bremseskjoldet at det bendes permanent.
 4. Gjenta trinn 2–3 på de andre bremseskjoldene ved behov.
 5. Kontroller at lyden ikke lenger er til stede.
 6. Monter aero-hjulkapselen på nytt hvis en slik var montert. Se Demontere og montere aero-hjulkapsler.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis prosedyren ovenfor ikke fungerte for fjerning av stein eller smuss, prøver du å kjøre sakte og bytte mellom Drive og Reverse (kjør forover i noen sekunder, stopp, og rygg deretter i noen sekunder). Gjenta dette flere ganger eller til lyden ikke lenger er til stede, og sørg for å gjøre det i et trygt område hvor du følger nøye med på omgivelsene. Hvis lyden består, bruker du mobilappen til å kontakte Tesla eller bestille service.