Utskifting av HEPA-filtrene

Tesla anbefaler å skifte ut HEPA-filtrene, hvis utstyrt, hvert tredje år (hvert år i Kina).

Fjerning:

 1. Åpne panseret.
 2. Ta av bilens deksel under panseret ved å sette inn et lite, ikke-ripende verktøy eller fingrene dine under panelet. Trekk opp for å løsne klipsene, og sett dekselet under panseret til side.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 3. Bruk en 10 mm pipe til å ta ut bolten som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret.
  nærbilde av bolt som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret
 4. Ta halsen til spylevæskebeholderen ut av bilen. Hvis spylevæskebeholderen for frontrute er full, kan noe spylevæske søles ut.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du trenger ikke ta av slangen fra halsen.
  nærbilde av tapper som holder spylevæsketankens hals på plass
 5. Med en 10 mm pipe tar du ut boltene (2 stk.) som fester HEPA-filterenheten til bilen.
  uthevede bolter (2 stk.) på HEPA-filterenhet
 6. Ta forsiktig av HEPA-filterenheten fra bilen ved å vippe bakre kant av filterenheten opp forbi bremsevæskebeholderen og løfte den ut av bilen. Vær forsiktig så den ikke kommer borti eller skader andre komponenter.
  bilde som viser HEPA-filterenhet som blir løftet opp og ut av bilen
 7. Bruk en Torx T20-skrutrekker til å ta ut skruene (x10) som fester HEPA-filterdekselet til HEPA-filterenheten, og ta deretter av dekselet fra enheten.
  skruer (x10) uthevet på HEPA-filterenheten
 8. Ta ut de gamle karbonfiltrene fra filterhuset.
 9. Ta ut de gamle HEPA-filtrene fra HEPA-filterhuset ved å presse forsiktig på gummipakningen, for å løsne filteret langs pakningen.

Montering:

 1. Plasser de nye HEPA-filtrene i HEPA-filterenheten. Bøy huset utover for å sikre at tetningen sitter godt rundt filtrene.
  nærbilde av HEPA-filtre i enheten
 2. Sett nye karbonfiltre i filterenheten, og pilene på filtrene skal peke mot deg.
  nærbilde av karbonfiltre i enheten
 3. Bruk en Torx T20-skrutrekker til å sette inn igjen skruene (x10) som fester HEPA-filterdekselet til HEPA-filterenheten. Trekk til med 1,6 Nm (1,2 fotpund).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Pass på at du ikke trekker til skruene for mye. Det kan føre til skader.
  skruer (x10) uthevet på HEPA-filterenheten
 4. Sett den nye HEPA-filterenheten på plass, og sørg for ikke å komme borti eller skade andre komponenter.
  bilde som viser HEPA-filterenhet som monteres på nytt ved å plassere den tilbake i bilen
 5. Trekk til boltene (x2) med en 10 mm pipe. Trekk dem til med 10 Nm (7,4 fotpund).
  uthevede bolter (2 stk.) på HEPA-filterenhet
 6. Sørg for at O-ringen på halsen til spylevæsketanken sitter som den skal, og monter deretter halsen ved å sette den inn i spylevæsketanken.
  nærbilde av O-ring på halsen til spylevæsketanken med en pil som peker på spylevæsketanken
 7. Før slangen slik at den festes av tappene (x3) som kobler den til spylevæsketankens hals.
  nærbilde av tapper som holder spylevæsketankens hals på plass
 8. Monter trykklemmen som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret.
  nærbilde av bolt som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret
 9. Sett på plass dekselet under panseret ved å rette inn klipsene med åpningene i bagasjerommet foran. Trykk ned for å låse dem på plass. Klipsene lager en klikkelyd når de festes.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 10. Lukk panseret.