Kontroll av bremsevæske

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontakt Tesla umiddelbart hvis du merker økt bevegelse i bremsepedalen eller fall i bremsevæskenivået. Kjøring under disse forholdene kan føre til lengre stoppavstander eller fullstendig bremsesvikt.
rødt ikon med et utropstegn og ordet «BRAKE» under
En rød bremseindikator på berøringsskjermen varsler deg hvis bremsevæskenivået faller under det anbefalte nivået. Hvis den vises under kjøring, må du stoppe så fort det er trygt ved å trå bremsen forsiktig inn. Ikke fortsett å kjøre. Kontakt Tesla umiddelbart.

Fylle på bremsevæske

Ikke fyll på bremsevæske. Følgende instruksjoner er kun til informasjon og fremtidig referanse:

  1. Rengjør lokket før du tar det av, for å forhindre smuss i beholderen.
  2. Skru løs lokket, og ta det av.
  3. Fyll beholderen til MAX-merket med egnet bremsevæske.
  4. Sett på påfyllingslokket igjen, og sørg for at det sitter ordentlig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
KINA: Rengjør påfyllingslokket før du tar det av. Bruk kun ny DOT3- eller DOT4-væske fra en forseglet beholder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk kun ny væske, fra en uåpnet, lufttett beholder. Bruk aldri væske som er brukt før eller fra en tidligere åpnet beholder – væsken absorberer fuktighet som kan gi redusert bremseytelse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bremsevæske er svært giftig. Hold beholdere lukket og oppbevar dem utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart hvis væsken svelges.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bremsevæske skader lakkerte overflater. Tørk øyeblikkelig opp søl med en absorberende klut og vask området med en blanding av bilsjampo og vann.