Umerjanje kamer

Model Y mora opravljati natančne manevre med uporabo funkcij avtopilota. Zato se morajo kamere samodejno umeriti pred prvo uporabo nekaterih funkcij ali po nekaterih vrstah servisnih popravil. Na zaslonu na dotik je prikazan indikator napredka.

Ko je umerjanje končano, so funkcije avtopilota na voljo za uporabo. Umerjanje je običajno dokončano, ko prevozite 32–40 km, toda razdalja je odvisna od cestnih in okoljskih razmer. Umerjanje je na primer hitrejše med vožnjo po ravni večpasovni cesti, kot je avtocesta z nadzorovanim dostopom, z dobro vidnimi oznakami voznih pasov (vašega in sosednjih). Na družbo Tesla se obrnite, samo če vozilo Model Y ni dokončalo postopka umerjanja po prevoženih 160 km v opisanih pogojih.

Če se kamera premakne iz umerjenega položaja (na primer zaradi zamenjave kamere ali vetrobranskega stekla), morate počistiti umerjanje. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Umerjanje kamere > Počisti umerjanje. Ko je umerjanje počiščeno, vozilo Model Y ponovi postopek umerjanja. Čeprav pomaga, možnost Počisti umerjanje pri ponovnem umerjanju kamere v veliko primerih ne odpravi vseh težav povezanih s kamero in senzorji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za umerjanje kamer morajo biti dobro vidne oznake vašega voznega pasu in sosednjih pasov (vsaj po dva pasova na vsaki strani vozila). Najboljše rezultate dosežete z vožnjo po srednjem voznem pasu na večpasovni avtocesti (v idealnem primeru ima cesta vsaj pet voznih pasov) z jasno označenimi voznimi pasovi in minimalno količino prometa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če poskusite uporabiti funkcijo, ki ni na voljo pred dokončanim postopkom umerjanja, je funkcija izklopljena, na zaslonu na dotik pa se bo izpisalo sporočilo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y mora ponoviti postopek umerjanja, če so kamere servisirali pri družbi Tesla in v nekaterih primerih tudi po posodobitvi programske opreme.