Zamenjava filtrov HEPA

Če je vozilo opremljeno s filtri HEPA, družba Tesla priporoča menjavo filtrov na 3 leta (vsako leto na Kitajskem).

Odstranjevanje:

 1. Odprite pokrov motorja.
 2. Odstranite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika vozila tako, da pod ploščo vstavite majhno ploščato orodje, ki ne pušča prask, ali prste. Povlecite navzgor, da sprostite sponke, in odmaknite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika na stran.
  Slika vozila z odprtim sprednjim prtljažnikom in označeno zadnjo oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika
 3. Z 10-mm ključem odstranite vijak, s katerim je vrat posode s tekočino za pranje stekel privit na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
  Povečan prikaz vijaka, s katerim je vrat posode s tekočino za pranje stekel privit na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
 4. Z vozila odstranite vrat posode sistema za pranje stekel. Če je posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla polna, lahko tekočina izteka.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ni vam treba odstraniti cevi z vratu.
  Povečan prikaz jezičkov, s katerimi je pritrjen vrat posode sistema za pranje stekel
 5. Z 10-mm ključem odvijte vijaka (x2), s katerima je sklop filtra HEPA privit na vozilo.
  Označena vijaka (x2) na sklopu filtra HEPA
 6. Iz vozila previdno odstranite sklop filtra HEPA tako, da nagnete zadnji rob sklopa filtra nad posodo za zavorno tekočino in dvignete sklop filtra iz vozila in pri tem pazite, da ne udarite ali poškodujete drugih sestavnih delov.
  Slika, ki prikazuje kako sklop filtra HEPA dvignete in odstranite iz vozila
 7. Z izvijačem torx T20 odvijte vijake (x10), s katerimi je pokrov filtra HEPA privit na sklop filtra HEPA, in pokrov snemite s sklopa.
  Vijaki (x10), označeni na sklopu filtra HEPA
 8. Iz ohišja filtra odstranite stare ogljikove filtre.
 9. Iz ohišja filtra HEPA odstranite stare filtre HEPA tako, da previdno razprete gumijasto tesnilo in ob njem sprostite filter.

Namestitev:

 1. V sklop filtra HEPA vstavite nove filtre HEPA. Upognite ohišje navzven, da zagotovite, da je tesnilo dobro nameščeno okrog filtrov.
  Povečan prikaz filtrov HEPA, ki so nameščeni v sklopu
 2. Nove ogljikove filtre namestite v sklop filtra tako, da bodo puščice na filtrih usmerjene proti vam.
  Povečan prikaz ogljikovih filtrov, ki so nameščeni v sklopu
 3. Z izvijačem torx T20 privijte vijake (x10), s katerimi je pokrov filtra HEPA privit na sklop filtra HEPA. Privijte z zateznim momentom 1,6 Nm.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Pazite, da vijakov ne zategnete preveč. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo.
  Vijaki (x10), označeni na sklopu filtra HEPA
 4. Sklop filtra HEPA vstavite na njegovo mesto in pri tem pazite, da ne udarite ali poškodujete drugih sestavnih delov.
  Slika, ki prikazuje ponovno namestitev sklopa filtra HEPA z vstavitvijo v vozilo
 5. Zategnite vijaka (x2) z 10 mm nasadnim ključem. Privijte z zateznim momentom 10 Nm.
  Označena vijaka (x2) na sklopu filtra HEPA
 6. Preverite, da je O-tesnilo na vratu posode sistema za pranje stekla na svojem položaju, nato namestite vrat posode sistema za pranje stekla tako, da ga vstavite v posodo sistema za pranje stekla.
  Povečan prikaz O-tesnila na vratu posode sistema za pranje stekel s puščico, usmerjeno v posodo
 7. Cev napeljite tako, da bo z jezički (x3) pritrjena na vrat posode sistema za pranje stekla.
  Povečan prikaz jezičkov, s katerimi je pritrjen vrat posode sistema za pranje stekel
 8. Namestite pritrdilno sponko, s katero je vrat posode s tekočino za pranje stekel pritrjen na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
  Povečan prikaz vijaka, s katerim je vrat posode s tekočino za pranje stekel privit na enoto za shranjevanje pod pokrovom sprednjega prtljažnika.
 9. Znova namestite oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika tako, da poravnate sponke v njihove odprtine v sprednjem prtljažniku. Pritisnite navzdol, da se zaskočijo na mestu. Sponke slišno kliknejo, ko so pritrjene.
  Slika vozila z odprtim sprednjim prtljažnikom in označeno zadnjo oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika
 10. Zaprite pokrov motorja.