Čiščenje šob za pranje

Če se sistem za pranje vetrobranskega stekla zamaši, očistite šobe s kosom tanke žice.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Med čiščenjem vozila Model Y ne uporabljate sistema za pranje stekel. Tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca tekočine za pranje.
Povečan del s šobami za pranje vetrobranskega stekla, ki prikazuje spodnjo stran metlice brisalca