Odklepanje in zagon z mobilno aplikacijo

Z mobilno aplikacijo lahko odklenete in zaženete Model Y. To je lahko koristno v primerih, ko nimate kartice ali daljinskega ključa, imate težave s telefonom kot ključem ali niste fizično v bližini vozila (na primer, vozilo želite z drugega konca mesta odkleniti za svojega zakonca).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaš telefon in vozilo morata biti aktivno povezana z mobilnim omrežjem in na zaslonu na dotik mora biti omogočen mobilni dostop (Upravljalni elementi > Varnost in zaščita > Dovoli mobilni dostop), da lahko mobilna aplikacija komunicira z vozilom. Tesla priporoča, da imate pri sebi vedno fizični ključ, ki ga lahko uporabite, če ste parkirali na območju z omejenim ali neobstoječim signalom mobilnega omrežja, kot je recimo zaprta garažna hiša.

Odklepanje vozila z mobilno aplikacijo:

 1. V pametnem telefonu odprite mobilno aplikacijo Tesla.
 2. Dotaknite se ikone za zaklepanje
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko ste pripravljeni zakleniti vozilo, ne pozabite pritisniti ikone za zaklepanje.
  ;

Zagon vozila z mobilno aplikacijo:

 1. V telefonu odprite mobilno aplikacijo Tesla.
 2. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Zagon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko omogočite vožnjo brez ključa, boste imeli dve minuti, da začnete voziti. Če je okvir dveh minut potekel, boste morali pred vožnjo znova omogočiti vožnjo brez ključa.