Dodajanje in odstranjevanje ključev

Dodajanje novega ključa:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko dodajate daljinski ključ, mora biti daljinski ključ na sobni temperaturi. Seznanjanje zelo hladnega daljinskega ključa je lahko neuspešno.
  1. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Ključavnice > Ključi > Dodaj ključ.
  2. Poskenirajte novo kartico ali daljinski ključ na čitalniku kartic za držali za pijačo na osrednji konzoli. Ko je nova kartica ali daljinski ključ prepoznana, jo odstranite s čitalnika.
  3. Za potrditev seznanitve novega ključa poskenirajte kartico ali daljinski ključ, ki je že seznanjena z vozilom.
  4. Ko je postopek zaključen, se na seznamu ključev prikaže novi ključ. Dotaknite se povezane ikone svinčnika, da prilagodite ime ključa.

Odstranjevanje ključa:

Ko ne želite več, da bi določen ključ dostopal do vozila Model Y (če na primer izgubite svoj telefon ali kartico), lahko ključ odstranite.

  1. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Ključavnice.
  2. Na seznamu ključev poiščite ključ, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ikone koša za smeti, ki je povezana z njim.
  3. Ob pozivu skenirajte seznanjeno kartico na bralniku kartic, da potrdite brisanje. Ko je postopek zaključen, seznam ključev več ne prikazuje izbrisanega ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y mora vedno imeti vsaj eno seznanjeno kartico ali daljinski ključ. Če ostane na seznamu ključev le še ena kartica, je ne morete izbrisati.