Upravljanje ključev

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaradi tržne regije in konfiguracije vozila daljinski ključi morda ne bodo na voljo za vsa vozila.

Za prikaz seznama vseh ključev, ki lahko dostopajo do vozila Model Y, pritisnite Upravljalni elementi > Ključavnice. Poleg vsakega od ključev je prikazana ikona, ki označuje, ali gre za telefon kot ključ, kartico ali daljinski ključ (če je na voljo). Prek tega seznama lahko upravljate s ključi, ki imajo dostop do vašega vozila Model Y.

Model Y podpira do 19 ključev. Ko dosežete to mejo, morate enega izmed ključev izbrisati, preden dodate novega.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Isti ključ lahko uporabite za več kot eno vozilo Model Y. Tako vam ni treba imeti opravka z več ključi, ko želite uporabiti drugo vozilo. Če spremenite ime seznanjene kartice ali daljinskega ključa na enem vozilu Model Y (tako, da pritisnete ikono svinčnika), bodo tudi vsa druga vozila Model Y, s katerimi je seznanjena kartica, prikazovala spremenjeno ime.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če ste vozilo vzeli na lizing, se za dodajanje ali odstranjevanje ključev obrnite na lizinško družbo.

Dodajanje ključev z zaslona na dotik

Če imate ključ v obliki kartice ali daljinski ključ, ki je že seznanjen z vozilom, lahko nov ključ seznanite prek zaslona na dotik.

 1. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Ključavnice > Ključi > Dodaj ključ.
 2. Poskenirajte novo kartico ali daljinski ključ na čitalniku kartic za držali za pijačo na osrednji konzoli. Ko je nova kartica ali daljinski ključ prepoznana, jo odstranite s čitalnika.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko dodajate daljinski ključ, mora biti daljinski ključ na sobni temperaturi. Seznanjanje zelo hladnega daljinskega ključa je lahko neuspešno.
 3. Za potrditev seznanitve novega ključa poskenirajte kartico ali daljinski ključ, ki je že seznanjen z vozilom.
 4. Ko je postopek zaključen, se na seznamu ključev prikaže novi ključ. Dotaknite se povezane ikone svinčnika, da prilagodite ime ključa.

Dodajanje ključev iz mobilne aplikacije

Če nimate delujoče kartice ali daljinskega ključa, lahko z mobilno aplikacijo Tesla dodate nov ključ.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Samo lastnik vozila lahko seznani nov ključ z mobilno aplikacijo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Seznanitev ključa z mobilno aplikacijo podpira mobilna aplikacija Tesla verzije 4.29.0 v vozilih s programsko opremo verzije 2022.40 ali novejšo verzijo.
 1. V vozilu ali njegovi bližini odprite mobilno aplikacijo Tesla na pametnem telefonu.
 2. V mobilni aplikaciji se dotaknite možnosti Varnost in vozniki in nato Dodaj kartico.
 3. Poskenirajte novo kartico ali daljinski ključ na čitalniku kartic za držali za pijačo na osrednji konzoli.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ko dodajate daljinski ključ, mora biti daljinski ključ na sobni temperaturi. Seznanjanje zelo hladnega daljinskega ključa je lahko neuspešno.
 4. Ko je ključ uspešno seznanjen, se v mobilni aplikaciji prikaže potrditveno sporočilo. V mobilni aplikaciji se dotaknite možnosti Končano in kartico ali daljinski ključ odstranite iz čitalnika.
 5. Ko je postopek zaključen, se na seznamu ključev na zaslonu na dotik prikaže novi ključ. Dotaknite se povezane ikone svinčnika, da prilagodite ime ključa.

Odstranitev ključev

Ko ne želite več, da bi določen ključ dostopal do vozila Model Y (če na primer izgubite svoj telefon ali kartico), lahko ključ odstranite.

 1. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Ključavnice.
 2. Na seznamu ključev poiščite ključ, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ikone koša za smeti, ki je povezana z njim.
 3. Ob pozivu skenirajte seznanjeno kartico na bralniku kartic, da potrdite brisanje. Ko je postopek zaključen, seznam ključev več ne prikazuje izbrisanega ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model Y mora vedno imeti vsaj eno seznanjeno kartico ali daljinski ključ. Če ostane na seznamu ključev le še ena kartica, je ne morete izbrisati.

Zamenjava kartice

Če izgubite kartico, lahko kupite nadomestno v trgovini Tesla. Ko ste pripravljeni na seznanjanje, sledite zgornjim navodilom. Zaradi varnosti ne pozabite odstraniti starih kartic tako, da izberete Upravljalni elementi > Ključavnice > Ključi.