Zagon nizkonapetostne (litij-ionske) baterije s premostitvenimi kabli

Vozila, izdelana v tovarni Gigafactory Shanghai po približno oktobru 2021, in v tovarni v Fremontu po približno decembru 2021, so opremljena z nizkonapetostno litij-ionsko baterijo.

 1. Odprite pokrov motorja.
 2. Odstranite vzdrževalno ploščo, tako da jo povlečete navzgor in sprostite čepe, s katerimi je pritrjena.
 3. Če je nameščen filter HEPA, previdno preklopite tesnilo filtra HEPA proti sprednjemu delu vozila, da pridobite dostop do zagonskega priključka nizka napetost.
  Slika na kateri roka z rokavico pregiba tesnilo filtra HEPA.
 4. Odmaknite črno tesnilo in odkrijte pozitivni zagonski priključek. Odstranite rdeči pokrov in priklopite rdeči pozitivni (+) kabel zunanjega nizkonapetostnega napajalnega vira z rdečim pozitivnim zagonskim priključkom (+).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Če želite preprečiti poškodbe vozila, ne dovolite, da pride pozitivni kabel v stik z drugimi kovinskimi sestavnimi deli.
  pozitivni kabel nizkonapetostnega napajalnika, priključen na pozitivni zagonski priključkek.
 5. Vijak filtra HEPA (prikazano spodaj) služi kot negativni (-) zagonski priključek. Priključite črni negativni (-) kabel nizkonapetostnega napajalnega vira na črni negativni zagonski priključek HEPA.
  negativni kabel nizkonapetostnega napajalnika, priključen na negativni zagonski priključek.
 6. Vklopite zunanje napajanje (glejte navodila proizvajalca) samo za 20 sekund in nato izklopite ali odklopite napajanje.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Če pustite napajanje vklopljeno več kot 20 sekund, se nizkonapetostna baterija morda ne more obnoviti in vozilo morda ne bo moglo prestaviti v prestavo za vožnjo. Če se to zgodi, po odklopu napajanja odklopite še nizkonapetostno baterijo, nato pa znova priklopite nizkonapetostno baterijo, da omogočite nov poskus samoobnovitve baterije.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  V primeru poskusa aktivacije načina prevoza (za premik vozila na vlečno vozilo s transportno ploščadjo), obnovitev nizkonapetostne baterije pri tem ni potrebna. Napajanje pustite vklopljeno neprekinjeno, dokler ni vozilo zaščiteno.
 7. Odprite voznikova vrata in počakajte dve minuti.
 8. Prepričajte se, da je mogoče prestaviti v prestavo za vožnjo (D).
 9. Znova namestite vzdrževalno ploščo tako, da jo položite na prvotno mesto in potisnete navzdol, da se zaskoči.
 10. Zaprite pokrov motorja.