Odstranjevanje in namestitev aerodinamičnih pokrovov

Če ima vaše vozilo Model Y aerodinamične pokrove platišč, jih morate odstraniti, če hočete dostop do kolesnih vijakov.

Odstranjevanje aerodinamičnega pokrova:

  1. Aerodinamični pokrov trdno primite z obema rokama.
  2. Povlecite ga k sebi, da ga odpnete.
    Aerodinamični pokrov s puščico, ki je usmerjena stran od pnevmatike

Namestitev aerodinamičnega pokrova:

  1. Poravnajte aerodinamični pokrov z ventilom pnevmatike.
  2. Močno pritisnite srednji del pokrova, da se zaskoči v ustreznem položaju, nato pa zaporedoma močno pritiskajte zunanji obod pri posameznih naperah. Morda boste morali držati nasprotno stran pokrova, dokler ne pritrdite vseh naper.
  3. Z rokama močno pritisnite srednji del pokrova (po pokrovu ne udarjajte z rokama), da ga zanesljivo pritrdite.
  4. Na koncu na kratko povlecite posamezno napero in se tako prepričajte, da je ustrezno pritrjena.
Znak Tesla "T" na aerodinamičnem pokrovu, poravnan z ventilom pnevmatike, s puščico, ki kaže od pokrova proti pnevmatiki

Za kolesa Gemini pritiskajte na površino pokrova, dokler se ne poravna s površino kolesa. Pritisnite simbol "T" družbe Tesla v središču, dokler se pokrov ne zaskoči na svoje mesto. Glejte za več informacij.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pred vožnjo se prepričajte, da je aerodinamični pokrov povsem pritrjen, da ne bo odpadel.