Normalni zvoki med delovanjem

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
To so splošna navodila, ki so vam namenjena v pomoč pri prepoznavanju običajnih zvokov, ki jih morda slišite v vozilu med normalnim delovanjem. Ne uporabljajte jih za diagnostiko vašega vozila in upoštevajte, da to ni izčrpen seznam normalnih zvokov, ki jih lahko slišite. Če se želite zaradi kakršnega koli razloga dogovoriti za servisni pregled na servisu Tesla, se obrnite na najbližje servisno središče.

Čeprav je vaše vozilo Model Y izjemno tiho, ni popolnoma neslišno. Nekaj od teh zvokov, ki jih ustvarja vaše vozilo med vsakodnevnim delovanjem, je povsem običajnih in niso razlog za skrb. V nadaljevanju je naveden seznam možnih običajnih zvokov delovanja vašega vozila glede na mesto od koder prihajajo:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nekateri zvoki se lahko uporabljajo za različne namene. Vzrok zvoka lahko preverite na zaslonu na dotik.

KO je vozilo parkirano

Mehansko omogočanje/onemogočanje zamolklega zvoka

Onemogočanje:

Omogočanje:

Ti zvoki se zaslišijo vsakič, ko vozilo prestavite v parkirni položaj, saj je to zvok vklopa/izklopa parkirne zavore. Glejte za več informacij.

Pokljanje zavorne ploščice

Ko prestavite iz prestave za parkiranje, lahko slišite zvok pokljanja zavor. Povzroči ga rahel stik med ohišjem zavorne ploščice in zavorno čeljustjo ob sprostitvi zavore.

Pokljanje, rožljanje ali zvok zamolklih udarcev iz območja poda vozila

Ko je vozilo Model Y parkirano, to odpre visokonapetostne kontaktorje baterije, s čimer pomaga varčevati z energijo. Ta zvok se pojavi ob zagonu parkiranega vozila in pomeni vnovično vzpostavitev sklenjenega tokokroga med vašim vozilom in baterijo.

Škripanje iz območja pnevmatik ali zavor

Če je vozilo dlje časa parkirano, je zvok mogoče slišati ob prestavljanju v prestavo za vožnjo. Razlog je v tem, da vozilo v parkirni prestavi uporablja kolutne zavore za zadrževanje vozila na mestu. Zvok se pojavi, ko se čeljusti odmaknejo od diskov, kar je lahko precej glasno, še posebej v hladnem vremenu ali po močnem dežju. Ta zvok lahko pride tudi od sprednjih pnevmatik, ko obračate volan, in ne predstavlja razloga za skrb.

Zvočni signal ob zaklepu

Ta zvok se oglasi, ko ste v vozilu in se zaklene (ko se na primer dotaknete ikone za zaklepanje na zaslonu na dotik). Glejte .

Uporaba seznanjenega ključa za vožnjo

Ta zvok se oglasi, ko vozilo ne zazna veljavnega ključa. Za začetek vožnje upoštevajte navodila na zaslonu na dotik za seznanjanje ključa. Glejte Ključi za več informacij.

Med polnjenjem

Udarjanje, rožljanje, pokanje ali zvok zamolklih udarcev med hitrim polnjenjem

Zvok prihaja iz območja poda vozila (iz območja visokonapetostne baterije) in je posledica naravnega raztezanja ali krčenja kovinskih delov visokonapetostne baterije vašega vozila zaradi sprememb temperature okolice.

Med vožnjo

Visok cvileč zvok med pospeševanjem

Ko pritisnete stopalko za plin, se lahko v potniški kabini zasliši visok cvileč zvok. To je zvok pospeševanja vozila. Ker so električna vozila tako tiha, bo zvok med vožnjo morda opaznejši.

Zvok v potniški kabini med pospeševanjem z omogočenim paketom Ludicrous

Ta zvok lahko zaslišite, ko pritisnete stopalko za plin in imate omogočen paket Ludicrous (dodatna oprema). Glejte za več informacij.

Ropotanje ali brenčanje kompresorja klimatske naprave

Ko niste v vozilu: Ko je vaše vozilo parkirano, še posebej na prostem na vroč dan, se lahko iz sprednjega dela vozila, iz območja sprednjega prtljažnika, sliši brnenje ali rahel zvok pokljanja. Do tega lahko pride tudi, ko vozila ne polnite. Ta zvok je lahko slišen, ko parkirate vozilo Model Y po dolgi vožnji. To je zvok, ki ga vozilo oddaja med hlajenjem baterije z namenom vzdrževanja optimalne temperature. Pomeni, da kompresor klimatske naprave deluje in hladi kabino. To je posledica povišane obremenitve sistema klimatske naprave pri pokrivanju potreb po hlajenju vašega vozila. Ko je dosežena optimalna temperatura, se lahko frekvenca in/ali glasnost zvoka postopoma znižujeta.

Ko ste v vozilu: Iz kabine vozila Model Y lahko prihaja ta zvok, vendar je to nekaj običajnega in se zgodi iz enakih razlogov kot zgoraj navedeno.

Zvok/občutek vibracij Volan

Volan v tem primeru vibrira, ker vas opozorilo o zapuščanju voznega pasu opozarja, da je vozilo zaznalo nenamerno spremembo voznega pasu.

Sikanje ali cviljenje med vožnjo pri nizkih hitrostih (če je vozilo opremljeno s sistemom opozarjanja pešcev)

Zvok je slišen pri vožnji z nizkimi hitrostmi in opozarja pešce v bližini na premikajoče vozilo. Sikanje ali cviljenje se pri vožnji vozila Model Y naprej rahlo razlikuje od tistega pri vzvratni vožnji.

Hrup v območju voznikovih nog ob pritisku na zavore

Ko se vozilo Model Y ustavi, se lahko vklopi funkcija Zadrževanje. Ta zadržuje vozilo na mestu, dokler znova ne pritisnete stopalke za plin, in vam hkrati omogoča, da nogo po potrebi odmaknete z zavorne stopalke. Ko se funkcija Zadrževanje prvotno aktivira, je mogoče iz območja voznikovih nog slišati ta rahel zvok, voznik pa lahko dobi občutek, da je hod stopalke večji. Na zaslonu na dotik se pojavi tudi ikona funkcije Zadrževanje:
Siva ikona črke "H" v krožcu.

Brnenje ali sikanje motorja med navigacijo do polnilne postaje Supercharger

Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger (ali v nekaterih regijah hitre polnilne postaje drugega proizvajalca) lahko vozilo Model Y pripravi baterijo na polnjenje. To zagotovi, da boste do polnilne prispeli z optimalno temperaturo baterije, kar skrajša čas polnjenja. V določenih okoliščinah (npr. v hladnem vremenu) je običajno, da motorji ter sestavni deli med ustvarjanjem toplote za ogrevanje baterije povzročajo hrup, kot je brnenje ali sikanje.

Shranjevanje posnetkov kamere na armaturni plošči

Ko se dotaknete ikone kamere na armaturni plošči, ta zvok pomeni, da je posnetek shranjen. Glejte za več informacij.

Varnostni pas ni zapet

Sprednji sedeži:

Zvočni signal, ko vozilo zazna, da potnik na enem od sprednjih sedežev ni pripet z varnostnim pasom. Rdeča ikona varnostnega pasu na zaslonu na dotik prikazuje, kateri potnik ni pripet z varnostnim pasom. Glejte za več informacij.

Zadnji sedeži:

Zvočni signal, ko vozilo zazna, da potnik na enem od zadnjih sedežev ni pripet z varnostnim pasom.

Varnostne funkcije

Za zagotavljanje varnosti vozila in potnikov se oglasijo različni zvočni signali, piski in alarmi, ko vozilo zazna možen nalet, zapuščanje voznega pasu ipd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Varnostne funkcije so namenjene samo usmerjanju in niso namenjene temu, da bi nadomestile neposredno vizualno preverjanje.

Opozorilo na nevarnost naleta

Vozilo vas opozarja na možen nalet. Glejte za več informacij.

Opozorilo o zapuščanju voznega pasu

To vas opozarja, kot vozilo zazna morebitno zapuščanje voznega pasu. Na vizualizaciji avtopilota na zaslonu na dotik so označbe voznega pasu poudarjene. Prilagodite krmiljenje in ostanite na sredini voznega pasu. Glejte za več informacij.

Pomoč pri parkiranju

Ta zvočni signal se oglasi, ko poskušate parkirati in vozilo zazna ovire v bližini. Stanje vozila na zaslonu na dotik prikazuje, kje približno je ta ovira. Glejte za več informacij.

Zelo se približujete zaznani oviri. Nadaljujte previdno in si pustite dovolj prostora za varno parkiranje.

To vas opozarja, da ste preblizu oviri. Pustite si več prostora za parkiranje.

Opozorilo o omej. hitrosti

Zvočni signal se oglasi, ko vozilo preseže zaznano ali nastavljeno omejitev hitrosti. Glejte za več informacij.

Avtopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno z vsemi funkcijami avtopilota ali pa se kakšna funkcija ne oglasi natanko tako, kot je opisano.

Ko so funkcije avtopilota vklopljene, se lahko oglasi več zvočnih signalov, ki preusmerijo vašo pozornost na vozilo. Za več informacij o podrobnostih in omejitvah funkcij glejte . Bodite pozorni na cesto in vedno imejte roke na volanu za primer, da se avtopilot izklopi.

Opozorila avtopilota

Ta zvok se lahko oglasi iz več razlogov. Za več informacij si oglejte opozorila na zaslonu na dotik.

Avtopilot ni na voljo

To pomeni, da avtopilot trenutno ni na voljo. Poskusite ga omogočiti kdaj drugič ali pa za več informacij glejte .

Takoj primite volan

To opozarja voznika, da prime volan, sicer se lahko avtopilot za zagotavljanje varnosti potnikov in drugih vozil na cesti izklopi. Primite volan, da izklopite zvočni signal.

Samodejno krmiljenje

Do tega pride, ko je omogočeno.

Do tega pride, ko je Samodejno krmiljenje onemogočeno.

Aktivni tempomat

Ta zvok se oglasi, ko je omogočen.

Ta zvok se oglasi, ko je aktivni tempomat onemogočen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Delovanje avtopilota lahko ovirajo mnoge nepredvidene okoliščine. Imejte to vedno v mislih in upoštevajte, da avtopilot v vozilu Model Y zaradi tega morda ne bo deloval kot pričakovano. Sami ste odgovorni za pozorno vožnjo in vedno morate biti pripravljeni na takojšnje ukrepanje.