Ponovni zagon vozila

Če kaže znake neobičajnega delovanja ali prikazuje neopisno opozorilo, lahko vklopite in izklopite Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je zaslon na dotik neodziven ali kaže znake neobičajnega delovanja, poskusite Ponovni zagon zaslona na dotik, preden izklopite in vklopite vozilo.
  1. Izberite prestavo za parkiranje.
  2. Na zaslonu na dotik pritisnite Upravljalni elementi > Varnost > Izklop napajanja.
  3. Počakajte vsaj dve minuti pred naslednjo interakcijo z vozilom. Ne odpirajte vrat, ne pritiskajte zavorne stopalke, ne dotikajte se zaslona na dotik itd.
  4. Po dveh minutah, pohodite zavorno stopalko ali odprite vrata, da zbudite vozilo.