לחץ אוויר בצמיגים

לחץ אוויר בצמיגים, תצוגה במסך המגע במקטע הכרטיסים בתצוגת סטטוס כלי הרכב, או באמצעות נגיעה ב- פקדים > שירות. הלחץ בכל אחד מהצמיגים מוצג באופן מומחש על גבי Model Y בנוסף לזמן בו נמדד לחץ הצמיג בפעם האחרונה. מסך המגע גם מציג את לחצי הצמיג במצב קר המומלצים כדי שתוכלו לקבוע בקלות כמה לנפח את הצמיגים. כדי לבחור אם להציג את לחץ האוויר בצמיגים ביחידות BAR או PSI, לחצו על פקדים > תצוגה > לחץ אוויר בצמיגים.

באפשרותכם גם להציג את הלחץ אוויר בצמיגים באפליקציית Tesla למכשיר נייד.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן שתצטרכו לנסוע מעט לפני שהתצוגה תראה את ערכי לחץ האוויר בצמיגים.

בדיקת לחץ אוויר בצמיגים וכוונון

בצעו את השלבים הבאים כשהצמיגים קרים וה-Model Y עמדה למשך שלוש שעות לפחות:

 1. עיינו בתווית 'מידע לגבי צמיגים והעמסה' שנמצאת בקורת הדלת המרכזית ואתרו את לחץ האוויר הרצוי בצמיג.
 2. הסירו את מכסה השסתום.
 3. לחצו היטב מד לחץ אוויר בצמיגים מדויק אל השסתום כדי למדוד את לחץ האוויר.
 4. אם יש צורך, הוסיפו או הוציאו אוויר כדי להגיע ללחץ האוויר המומלץ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן להוציא אוויר באמצעות לחיצה על לשונית המתכת שבמרכז השסתום.
 5. בדקו שוב את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק.
 6. חזרו על שלבים 3-4 לפי הצורך, עד שלחץ האוויר בצמיג יהיה כנדרש.
 7. סגרו את מכסה השסתום כדי למנוע חדירת לכלוך. בדקו מעת לעת את השסתום לאיתור נזק או דליפה.

שמירה על לחץ אוויר בצמיגים

יש לשמור על לחץ אוויר בצמיגים כפי שמוצג בתווית 'מידע לגבי צמיגים והעמסה' גם אם הוא שונה מלחץ האוויר שמוטבע על הצמיג עצמו. תווית המידע אודות צמיגים והעמסה נמצאת בקורת הדלת המרכזית והיא נראית כאשר דלת הנהג פתוחה.

אם אתם גוררים נגרר, אין להשתמש בלחץ אוויר בצמיגים המודפס על התווית 'מידע לגבי צמיגים והעמסה'. תחת זאת, עיינו בלחצי האוויר המופיעים בסעיף הגרירה במדריך למשתמש.

סמל כתום של סימן קריאה בתוך סמל של צמיג
נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים במסך המגע מתריעה אם באחד או יותר מהצמיגים יש לחץ אוויר נמוך (או גבוה מדי).

נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים לא תיכבה מייד לאחר שינוי לחץ האוויר בצמיג. לאחר ניפוח הצמיג ללחץ האוויר המומלץ, עליכם לנסוע במהירות של לפחות 25 קמ"ש (25 קמ"ש) במשך זמן קצר כדי להפעיל את מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS), אשר מכבה את נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים.

אם נורית החיווי מהבהבת במשך דקה בכל פעם שאתם מפעילים את ה-Model Y, פירוש הדבר שהתגלתה תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה, לחץ האוויר בצמיגי הרכב ירד. אם נורית החיווי של ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) נדלקת, יש לנפח את הצמיגים לפני הנסיעה. הצמיגים מאבדים PSI אחד עבור כל ירידה של 10° F‏ (6° C) בטמפרטורה החיצונית. הקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים עוזרת להתחמק מבורות ומשפרת את הטווח כאשר הצמיגים מנופחים כהלכה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לחץ אוויר נמוך מדי הוא הסיבה הנפוצה ביותר לכשל בצמיג, ועלול להביא להתחממות-יתר של הצמיג ולגרום לסדקים חמורים בצמיג, להיפרדות הסוליה או לפיצוץ, אשר יגרמו לאובדן שליטה ברכב באופן בלתי צפוי ולהגדלת הסכנה לפציעה. לחץ אוויר נמוך מדי מקטין גם את טווח הנסיעה של הרכב ואת אורך חיי סוליית הצמיג.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש לבדוק את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק, כשהצמיגים קרים. נדרשת נסיעה למרחק של ‏1.6 ק"מ (‏1.6 ק"מ) כדי לחמם את הצמיגים די הצורך על-מנת להשפיע על לחץ האוויר בצמיגים. אם הרכב חונה באור שמש ישיר או במזג אוויר חם, הדבר עלול להשפיע גם על לחץ האוויר בצמיגים. אם נאלצתם לבדוק צמיגים חמים, עליכם לצפות ללחץ אוויר גבוה יותר. אין להוציא אוויר מצמיג חם בניסיון להגיע ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר. צמיג חם שבו לחץ האוויר שווה ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר או נמוך ממנו נמצא בלחץ אוויר נמוך מדי במידה מסוכנת.