בדיקת לחץ אוויר בצמיגים וכוונון

בצעו את השלבים הבאים כשהצמיגים קרים וה-Model Y עמדה למשך שלוש שעות לפחות:

 1. עיינו בתווית 'מידע לגבי צמיגים והעמסה' שנמצאת בקורת הדלת המרכזית ואתרו את לחץ האוויר הרצוי בצמיג.
 2. הסירו את מכסה השסתום.
 3. לחצו היטב מד לחץ אוויר בצמיגים מדויק אל השסתום כדי למדוד את לחץ האוויר.
 4. אם יש צורך, הוסיפו או הוציאו אוויר כדי להגיע ללחץ האוויר המומלץ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן להוציא אוויר באמצעות לחיצה על לשונית המתכת שבמרכז השסתום.
 5. בדקו שוב את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק.
 6. חזרו על שלבים 3-4 לפי הצורך, עד שלחץ האוויר בצמיג יהיה כנדרש.
 7. סגרו את מכסה השסתום כדי למנוע חדירת לכלוך. בדקו מעת לעת את השסתום לאיתור נזק או דליפה.