בדיקת נוזל בלמים

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
פנו מייד אל Tesla אם הבחנתם בהתארכות המהלך של דוושת הבלם, או באובדן משמעותי של נוזל בלמים. נהיגה בתנאים כאלה עלולה להביא להתארכות מרחק העצירה או לכשל מוחלט של הבלמים.
סמל אדום עם סימן קריאה והמילה 'בלמים' מתחתיו.
נורית חיווי בלמים בצבע אדום במסך המגע מתריעה אם כמות הנוזל במאגר נוזל הבלמים נמוכה מהמפלס המומלץ. אם נורית החיווי מותגת במהלך נסיעה, עצרו בהקדם האפשרי באופן בטוח באמצעות לחיצה עדינה על דוושת הבלימה. אין להמשיך בנסיעה. צרו קשר מיד עם Tesla.

מילוי נוזל בלמים

אין למלא נוזל בלמים. ההוראות הבאות הן לידיעה ולשימוש עתידי בלבד:

  1. נקו את מכסה המילוי לפני הסרתו, כדי למנוע חדירת לכלוך למאגר.
  2. סובבו את המכסה עד לפתיחתו והסירו אותו.
  3. מלאו את המאגר בנוזל בלמים מתאים, עד לסימן MAX.
  4. התקינו מחדש את מכסה המילוי במקומו וודאו שהוא סגור היטב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
סין: נקו את מכסה המילוי לפני הסרתו. השתמשו רק בנוזל מסוג DOT3 או DOT4 ממיכל סגור.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
השתמשו רק בנוזל חדש ממיכל סגור ואטום לאוויר. אין להשתמש בנוזל משומש, או בנוזל ממיכל שנפתח קודם לכן, שכן הנוזל סופח לחות והדבר גורם לירידה בביצועי הבלימה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
נוזל בלמים הוא רעיל ביותר. שמרו את המיכלים אטומים ומחוץ להישג יד של ילדים. במקרה של בליעה בטעות, פנו מייד לקבלת טיפול רפואי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
נוזל בלמים גורם נזק למשטחים צבועים. יש לספוג מייד כל נזילה באמצעות מטלית סופגת ולשטוף את האזור בתערובת של מים ושמפו למכוניות.