הוספת מפתחות והסרתם

הוספת מפתח חדש:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בעת הוספת שלט, ודאו שהוא נמצא בטמפרטורת החדר. קישור שלט קר מאוד עשוי להיכשל.
  1. במסך המגע, געו בפקדים > מנעולים > מפתחות > הוספת מפתח.
  2. סרקו את כרטיס המפתח או את השלט החדשים באמצעות קורא הכרטיסים שנמצא מאחורי מחזיק הכוסות בראש קונסולה המרכזית. לאחר זיהוי כרטיס המפתח או השלט החדשים, הסירו אותו מקורא הכרטיסים.
  3. סרקו כרטיס מפתח או שלט שכבר הותאם לרכב על מנת לאשר התאמת מפתח חדש.
  4. כשתסיימו, רשימת המפתחות תכלול את המפתח החדש. לחצו על סמל העיפרון הקשור כדי לבחור שם למפתח.

הסרת מפתח:

אם אינכם מעוניינים עוד שלמפתח מסוים תהיה גישה ל-Model Y (לדוגמה, מכיוון שאיבדתם את הטלפון או את כרטיס המפתח וכו'), תוכלו להסיר אותו באמצעות ביצוע הפעולות הבאות.

  1. במסך המגע, געו באפשרות פקדים > נעילה.
  2. ברשימת המפתחות, אתרו את המפתח שברצונכם למחוק וגעו בסמל פח האשפה.
  3. כאשר תתבקשו, סרקו כרטיס מפתח מאומת בקורא הכרטיסים כדי לאשר את המחיקה. לאחר השלמת הפעולה, המפתח שנמחק כבר אינו מופיע ברשימת המפתחות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model Y נדרש לפחות כרטיס מפתח מאומת אחד או שלט אחד בכל עת. אם נותר כרטיס מפתח אחד בלבד ברשימת המפתחות, לא ניתן למחוק אותו.