נוריות סטטוס Gen 2 Mobile Connector

כאשר מתבצעת טעינה והתנאים רגילים, הלוגו של Tesla דלוק ברצף והאור האדום כבוי. זהו בעיות באמצעות נוריות אלה.

במקרים מסוימים יהיה עליכם לאפס את ההתקן באמצעות ניתוק המחבר הנייד מכלי הרכב או משקע החשמל.

נוריות ירוקות נורית אדומה מה המשמעות מה לעשות
כולן דולקות למשך שנייה אחת כבוי רצף הפעלה. כלום. Mobile Connector מתחיל לפעול.
כולן דולקות כבויות הפעלה. המחבר הנייד מופעל ובמצב המתנה, אבל אינו מטעין. ודאו שה-Mobile Connector מחובר לכלי הרכב.
הזרמה כבוי מתבצעת טעינה. כלום. Mobile Connector מטעין בהצלחה.
הזרמה הבהוב 1 זרם הטעינה הופחת בגלל טמפרטורה גבוהה במחבר הרכב. נתקו את ה-Mobile Connector מכלי הרכב וחברו אותו בחזרה. נסו להטעין באזור קריר יותר, כגון בחנייה מקורה או בצל. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
הזרמה 2 הבהובים זרם הטעינה הופחת בגלל טמפרטורה גבוהה בתקע הכניסה שמחובר אל בקר ה-Mobile Connector. נתקו את ה-Mobile Connector מהרכב ומהקיר. ודאו כי המתאם הוכנס במלואו, חברו את ה-Mobile Connector לקיר, ולאחר מכן חברו אותו לרכב. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
הזרמה 3 הבהובים זרם הטעינה הופחת בגלל טמפרטורה גבוהה בבקר ה-Mobile Connector. נתקו את ה-Mobile Connector מכלי הרכב וחברו אותו בחזרה. נסו להטעין באזור קריר יותר, כגון בחנייה מקורה או בצל. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
הזרמה 4 הבהובים זרם טעינה הופחת בגלל טמפרטורה גבוהה בתקע בקיר. ודאו ששקע החשמל מתאים לטעינה וכי התקע הוכנס כראוי. נסו לחבר לשקע אחר. אם אינכם בטוחים, שאלו חשמלאי.
הזרמה 5 הבהובים זרם הטעינה הופחת בגלל תקלה במתאם. ודאו שמתאם המחבר הנייד מחובר כראוי.
כבוי הבהוב אחד תקלת הארקה. זרם חשמלי זולג בנתיב שעלול להיות מסוכן. נתקו את המחבר הנייד מכלי הרכב ולאחר מכן חברו אותו שוב. נסו להשתמש בשקע אחר. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
כבויות 2 הבהובים אובדן הארקה. Mobile Connector זיהה אובדן הארקה. ודאו שהארקת שקע החשמל תקינה. נסו לחבר לשקע אחר. אם אינכם בטוחים, שאלו חשמלאי.
כבוי 3 הבהובים תקלה בממסר/במגע. נתקו את ה-Mobile Connector מהרכב ולאחר מכן חברו אותו שוב. נסו להשתמש בשקע אחר. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
כבויות 4 הבהובים הגנה מפני מתח-יתר או מתח-חסר. ודאו ששקע החשמל מתאים לטעינה וכי התקע הוכנס כראוי. נסו לחבר לשקע אחר. אם אינכם בטוחים, שאלו חשמלאי.
כבויות 5 הבהובים תקלת מתאם. ודאו שמתאם ה-Mobile Connector מחובר כראוי.
כבויות 6 הבהובים תקלת pilot. רמת ה-pilot אינה נכונה. נתקו את ה-Mobile Connector מכלי הרכב ולאחר מכן חברו אותו שוב. נסו להשתמש בשקע אחר. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
כבוי 7 הבהובים שגיאה או אי-התאמה בתוכנה. עדכנו את תוכנת כלי הרכב, אם קיים עדכון זמין. אם אין עדכון זמין, פנו אל מרכז השירות הקרוב אליכם.
כבוי דלוקות בדיקה עצמית נכשלה. נתקו את ה-Mobile Connector מהרכב ולאחר מכן חברו אותו שוב. אם השגיאה ממשיכה, נתקו את ה-Mobile Connector גם מהרכב וגם משקע החשמל ולאחר מכן חברו אותו שוב.
כולן דולקות הבהוב אחד תקלת חום. נסו להטעין באזור קריר יותר, כגון בחנייה מקורה או בצל. אם השגיאה ממשיכה, פנו אל מרכז השירות הקרוב.
כולן דולקות 5 הבהובים תקלת מתאם. זרם הטעינה מוגבל ל-8 אמפר. נתקו את ה-Mobile Connector מהרכב. חברו את ה-Mobile Connector חזרה לרכב. אם השגיאה ממשיכה, נתקו את ה-Mobile Connector מהרכב ומשקע החשמל ולאחר מכן חברו אותו שוב.
כבוי כבוי המתח אבד. נתקו את ה-Mobile Connector ובדקו שיש חשמל בשקע החשמל.