ניקוי מתזים

אם מתז של השמשה הקדמית חסום, יש להשתמש בחוט דק כדי להסיר את החסימה מהנחירים.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להפעיל את המתזים בעת ניקוי ה-Model Y. נוזל מתזים עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. יש לקרוא את ההוראות של יצרן נוזל המתזים ולהקפיד עליהן.
תיבת הגדלת תצוגה עם סילוני מים המצביעים על החלק התחתון של להב המגב