החלפת מסנני HEPA

אם קיימים, Tesla ממליצה להחליף את מסנני ה-HEPA כל 3 שנים (כל שנה בסין).

הסרה:

 1. פתחו את מכסה תא המנוע.
 2. הסירו את הסינר תחת מכסה המנוע של הרכב על ידי הכנסת כלי שטוח קטן ועדין או את אצבעותיכם מתחת ללוח. הרימו כדי לשחרר את המהדקים ולהסיר את הסינר תחת מכסה המנוע ולהניחו בצד.
  תמונה של כלי רכב עם מכסה מנוע קדמי פתוח וסינר תחת מכסה המנוע מודגש
 3. באמצעות שקע 10 מ"מ, הסירו את הבורג אשר מחבר את צוואר מאגר נוזל השטיפה אך יחידת האחסון מתחת למכסה המנוע.
  תקריב של הבורג אשר מהדק את צוואר מאגר הנוזלים אל יחידת האחסון תחת מכסה המנוע
 4. הסירו את צוואר מיכל השטיפה מהרכב. אם מאגר שוטף השמשה מלא, ייתכן וקצת נוזל שטיפה ידלוף.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אין צורך להסיר את הצינור מהצוואר.
  תקריב של לשוניות אשר מחזיקות את צוואר מיכל השטיפה במקומו
 5. עם שקע 10 מ"מ, הסירו את הברגים (x2) אשר מחברים את מכלול מסנן ה-HEPA אל הרכב.
  ברגים (x2) מודגשים על מכלול מסנן ה-HEPA
 6. הסירו בזהירות את מכלול מסנן ה-HEPA מהרכב על ידי הטיית הקצה האחורי של מכלול המסנן עד מעבר למאגר נוזל הבלמים והרמת מכלול המסנן מהרכב. שימו לב לא להיתקל או לפגוע ברכיבים אחרים.
  תמונה המציגה את הסרת מכלול מסנן ה-HEPA על ידי הרמתו והוצאתו מהרכב
 7. בעזרת מברג Torx T20, הסירו את הברגים (x10) שמחברים את מכסה מסנן HEPA למכלול מסנן HEPA, ואז הסירו את המכסה מהמכלול.
  ברגים (x10) מודגשים במכלול מסנן HEPA‏
 8. הסירו מסנני הפחמן הישנים מבית המסנן.
 9. הסירו את מסנני HEPA הישנים מבית מסנן HEPA על ידי שליפת אטם הגומי בזהירות כדי לשחרר את המסנן מהאטם.

התקנה:

 1. הניחו את מסנני HEPA החדשים במכלול מסנן HEPA. מתחו את בית המסנן כלפי חוץ כדי לוודא שהאטם יושב במלואו סביב המסננים.
  תקריב של מסנני HEPA מותקנים במכלול
 2. הניחו מסנני פחמן חדשים במכלול המסנן, כאשר החצים על גבי המסנן מופנים אליכם.
  תקריב של מסנני פחמן מותקנים במכלול
 3. בעזרת מברג Torx T20, הסירו את הברגים (x10) שמחברים את מכסה מסנן HEPA למכלול מסנן HEPA. הדקו את האום ל-1.6 ניוטון מטר.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  שימו לב לא להדק את הברגים יתר על המידה. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.
  ברגים (x10) מודגשים במכלול מסנן HEPA‏
 4. מקמו את מכלול מסנן ה-HEPA במקומו ושימו לב לא להיתקל או לפגוע ברכיבים אחרים.
  תמונה המציגה את מכלול מסנן ה-HEPA מותקן מחדש על ידי החזרתו אל תוך הרכב
 5. עם שקע 10 מ"מ, הדקו את הברגים (x2). הדקו אותם ל-10 ניוטון מטר.
  ברגים (x2) מודגשים על מכלול מסנן ה-HEPA
 6. ודאו כי הטבעת O על גבי צוואר מיכל השטיפה יושבת היטב במלואה, ואז התקינו את צוואר מיכל השטיפה על ידי הכנסתו אל תוך מיכל השטיפה.
  תקריב של טבעת O על גבי צוואר מיכל השטיפה עם חץ המצביע על מיכל השטיפה
 7. חווטו את הצינור כך שהוא יהיה מאובטח על ידי הלשוניות (x3) המחברות אותו לצוואר מיכל השטיפה.
  תקריב של לשוניות אשר מחזיקות את צוואר מיכל השטיפה במקומו
 8. התקינו את התפסים אשר מהדקים את צוואר מאגר נוזל השטיפה אל יחידת האחסון מתחת למכסה.
  תקריב של הבורג אשר מהדק את צוואר מאגר הנוזלים אל יחידת האחסון תחת מכסה המנוע
 9. החליפו את סינר תחת מכסה המנוע על ידי התאמת המהדקים אל פתחיהם בתא המטען הקדמי. לחצו מטה כדי לנעול אותם במקומם. המהדקים ישמיעו צליל הקלקה כאשר הם מאובטחים.
  תמונה של כלי רכב עם מכסה מנוע קדמי פתוח וסינר תחת מכסה המנוע מודגש
 10. סגרו את מכסה תא המטען הקדמי.