החלפת תמוכת מכסה מנוע

תמוכות מכסה המנוע ניתנות להחלפה אם הן מתחילות להראות כשלים מסיבה כלשהי. כדי להחליף את תמוכות מכסה המנוע:

  1. פתחו את מכסה המנוע ולהשתמש באמצעי עדין כדי לתמוך בו זמנית.

  2. השתמשו בכלי תואם כדי לשחרר את הקליפ בתחתית התומכת ולשלוף את התמוכה החוצה ממקומו על גבי גוף הרכב.

  3. השתמשו בכלי תואם כדי לשחרר את הקליפ על ראש התמוכה ומשכו את התמוכה החוצה מתושבת התקנתה על גבי מכסה המנוע. הסירו את התמוכה הישנה מהרכב.

  4. נקו את אזורי ההתקנה על גבי הרכב ואז שמנו את נקודות הציר של התמוכה החדשה.

  5. אבטחו את קצה המוט של התמוכה על גוף הרכב, ואז את קצה הגוף של התמוכה אבטחו על גבי מכסה המנוע. ודאו כי הקליפים סגורים כראוי.

  6. הסירו את תומך מכסה המנוע וודאו כי מכסה המנוע נפתח ונסגר כפי שהוא אמור.