החלפת להבי מגבים

כדי להבטיח ביצועים מיטביים, יש להחליף את להבי המגבים לפחות אחת לשנה. על הלהבים החלופיים לעמוד בקריטריונים הבאים:
 • על הלהב הצד הנהג להיות באורך 26 אינץ'(650 מ"מ) וכן 20 אינץ'(500 מ"מ) long עבור הלהב בצד הנוסע.
 • יש לוודא שהמחבר של הלהב החלופי זהה לזה של הלהב המקורי. מחברים שונים עלולים למנוע חיבור של הלהב החלופי לזרוע המגב.

ניתן לרכוש להבי מגבים חלופיים בחנות Tesla (או https://shop.tesla.cn/ לסין).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יש להתקין רק להבים חלופיים זהים ללהבים המקוריים. שימוש בלהבים לא מתאימים עלול לגרום נזק למערכת המגבים ולשמשה הקדמית.

כדי להחליף את להבי המגבים:

 1. העבירו למצב 'חניה' והפסיקו את פעולת המגבים.
 2. געו באפשרות פקדים > שירות > מצב שירות מגבים כדי להעביר את המגבים למצב טיפול.
 3. יש להרים מעט את זרוע המגב מהשמשה הקדמית, כדי לאפשר גישה ללהב המגב.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  להבי המגבים לא ננעלים במצב מורם. אין להרים את זרוע המגב מעבר למצב המיועד שלה.
 4. הניחו מגבת בין זרוע המגב לשמשה הקדמית, כדי למנוע שריטות או סדק לשמשה הקדמית.
 5. החזיקו את זרוע המגב ולחצו על לשונית הנעילה, תוך כדי החלקת הלהב במורד הזרוע.
  תיבת הגדלת תצוגה של להב המגב עם חץ המצביע על הלשונית וחץ שני המציין הפרדה
 6. התאימו את להב המגב החדש על זרוע המגב, והחליקו אותו לעבר הקצה של זרוע המגב עד לנעילתו במקום.
 7. השביתו את מצב טיפול במגבים כדי להחזיר את המגבים למצבם הרגיל.