תאורת מצב שקע טעינה

כאשר שקע הטעינה פתוח, נורת המצב משנה צבע כדי לתקשר את מצבה הנוכחי ולסייע בפתרון בעיות באירוע לא סביר אשר עלול להתרחש. כתזכורת, נורת שקע הטעינה תכבה לאחר זמן קצר אם הרכב נעול (למשל, אם התקרבתם אל הרכב לאחר שהוא הטעין למשך זמן מה).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר מחברים את הרכב לטעינה, כדאי לבדוק את צבע שקע הטעינה לפני שמתרחקים ממנו. אם אתם רואים אור אדום או בצבע כתמתם, יש לפתור בעיות לפני שעוזבים כדי לוודא טעינה מוצלחת.
צבע נורת שקע הטעינה מה המשמעות מה לעשות

לבן - אחיד

(התנהגות רגילה)

Model Y מוכנה לטעינה והמחבר לא הוכנס, או שבריח שקע הטעינה לא נעול והמחבר מוכן להסרה. הכניסו את מחבר הטעינה אם ברצונכם לטעון, או הסירו את מחבר הטעינה אם הסתיימה הטעינה.

כחול - מהבהב

(התנהגות רגילה)

Model Y מתקשר באופן פעיל אם תחנת הטעינה. כלום. המתינו מספר שניות לכך ששקע הטעינה יתחיל להבהב בירוק (טעינה) או יהפוך לכחול אחיד (הטעינה תוכננה לזמן עתידי).

כחול - אחיד

(ייתכן ויש צורך בפעולה)

Model Y מזהה כי המחבר חובר והטעינה מתוכננת להתחיל בזמן עתידי מסוים. אינו מטעין באופן פעיל. אם ברצונכם להטעין באופן מידי, כבו את האפשרות תזמון טעינה (Scheduled Charging) או געו באפשרות התחל טעינה (Start Charging) על גבי מסך המגע או באפליקציה לנייד. אם הגדרת 'תזמון טעינה' (Scheduled Charging) היא מכוונת, אין צורך בפעולה נוספת. כתזכורת, 'תזמון טעינה' (Scheduled Charging) זוכרת את המיקום שלכם.

ירוק - מהבהב

(התנהגות רגילה)

מתבצעת טעינה. ככול שה-Model Y מתקרבת לטעינה מלאה, תדירות ההבהוב איטית יותר. כלום. הזירו את כבל הטעינה כאשר סיימתם לטעון.

ירוק - אחיד

(התנהגות רגילה)

הטעינה הושלמה. הסירו את כבל הטעינה כאשר אתם מוכנים לנסיעה.

כתמתם - אחיד

(נדרשת פעולה)

המחבר אינו מוכנס במלואו אל שקע הטעינה. יישרו את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף. אם הבעיה נמשכת, יש לבדוק את שקע הטעינה והמחבר להפרעות ביניהם. אם אין הפרעה מזוהה ביניהם, נסו כבל טעינה אחר.

כתמתם - מהבהב

(נדרשת פעולה)

Model Y מטעין במתח נמוך מאחר ולא מחובר במלואו אל שקע הטעינה. יישרו את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף. אם הבעיה נמשכת, יש לבדוק את שקע הטעינה והמחבר להפרעות ביניהם. אם אין הפרעה מזוהה ביניהם, נסו כבל טעינה אחר.

אדום - אחיד

(נדרשת פעולה)

התגלתה תקלה והטעינה הופסקה או לא יכולה להתחיל. בדקו את מסך המגע כדי לקבל הודעת שגיאה. אם תקלה אינה נוכחת, יש לנסות כבל טעינה אחר או להגדיר מחדש את מקור הטעינה (יש לעיין בנורות המצב על גבי ה-Mobile Connector או ה-Wall Connector אם ישנם). אם כבל טעינה אחר אינו עובד, כבו את הרכב והדליקו מחדש, באמצעות מסך המגע, ונסו בשנית.

אין אור

(התנהגות רגילה)

Model Y הרכב נעול ובמצב שינה למשך זמן מה. כלום. ביטול נעילת הרכב או לחיצה על הלחצן בידית הטעינה יגרמו לנורת מצב שקע הטעינה לדלוק בשנית.