בדיקת עומק סוליית הצמיג

מדידת עומק סוליית הצמיג חשובה לבטיחות, לביצועים נאותים ועל מנת לבדוק אם הגיע זמן לרוטציית צמיגים (אם רלבנטי). צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏3 מ"מ‏צפויים להחליק יותר על כביש רטוב ואין להשתמש בהם. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏4 מ"מ‏לא מתפקדים היטב בשלג או במי הפשרת שלגים, ואין להשתמש בהם בעת נסיעה בתנאי חורף.

על מנת לשפר את מאפייני הטיפול ברכב ולצמצם למינימום את ההידרופלנינג בתנאים רטובים, התקינו את הצמיגים עם הסוליה העמוקה יותר בחלק הקדמי של הרכב.

היעזרו בטבלה כקו מנחה כללי בעת מדידת עומק סוליית הצמיג.

> 5/32” סוליות הצמיגים עמוקות מספיק
3/32” – 4/32” החליפו או בצעו הצרחת צמיגים בקרוב; ביצועי הצמיגים עשויים להיפגע בסביבת שלג או מים
< 2/32” החליפו צמיגים

השימוש במודד עומק סוליה

השתמשו במודד עומק סוליה על מנת למדוד את הצמיגים מבחוץ, באמצע ובתוך הסוליה. כדי למדוד, האריכו את מציין בלאי הסוליה לתוך אחד החריצים המרכזיים בסוליה.