בדיקת עומק סוליית הצמיג

מדידת עומק סוליית הצמיג חשובה לבטיחות, לביצועים נאותים ועל מנת לבדוק אם הגיע זמן לרוטציית צמיגים (אם רלבנטי). צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏3 מ"מ‏צפויים להחליק יותר על כביש רטוב ואין להשתמש בהם. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏4 מ"מ‏לא מתפקדים היטב בשלג או במי הפשרת שלגים, ואין להשתמש בהם בעת נסיעה בתנאי חורף.

על מנת לשפר את מאפייני הטיפול ברכב ולצמצם למינימום את ההידרופלנינג בתנאים רטובים, התקינו צמיגים עם סוליה עמוקה יותר בחלק האחורי של המכונית.

היעזרו בטבלה כקו מנחה כללי בעת מדידת עומק סוליית הצמיג.

5/32” או עמוק יותר הצמיגים תקינים
3/32” – 4/32” החליפו או בצעו הצרחת צמיגים בקרוב; ביצועי הצמיגים עשויים להיפגע בסביבת שלג או מים
2/32” או פחות החליפו או בצעו הצרחת צמיגים כעת

השימוש במודד עומק סוליה

השתמשו במודד עומק סוליה על מנת למדוד את הצמיג מבחוץ, באמצע ובפנים. כדי למדוד, האריכו את מציין בלאי הסוליה לתוך אחד החריצים המרכזיים בסוליה. אם מודד עומק הסוליה מראה 2/32” או פחות בכל אחת משלוש המדידות, Tesla ממליצה להחליף את הצמיגים מיד.