כיול מצלמות

Model Y יש לתמרן באופן מדויק ביותר במהלך השימוש בתכונות של Autopilot. לכן, לפני שתוכלו להשתמש בחלק מן התכונות בפעם הראשונה או לאחר סוגים מסוימים של טיפולים ותיקונים, המצלמות חייבות לעבור תהליך כיול עצמי. לנוחיותכם, של לוח המחוונים מציג מחוון התקדמות.

לאחר השלמת הכיול, ניתן להשתמש בתכונות של Autopilot. הכיול מושלם בדרך כלל אחרי נהיגה לאורך ‏32-‏40 ק"מ, אולם המרחק משתנה בהתאם לתנאי הדרך והסביבה. לדוגמה, הכיול יושלם מהר יותר במהלך נהיגה על כביש ישר עם מספר נתיבים (כגון כביש מהיר עם גישה מבוקרת) עם סימוני נתיבים גלויים היטב (בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד). פנו אל Tesla רק אם ה-Model Y שלכם לא השלים את הכיול לאחר נסיעה של (160 ק"מ) בתנאים שתוארו.

אם מצלמה זזה מן המצב המכויל שלה (לדוגמה, המצלמה או השמשה הקדמית הוחלפו), יש לאפס את הכיול. כדי לעשות זאת, געו ב-פקדים > שירות > כיול מצלמה > איפוס כיול. לאחר איפוס הכיול Model Y יש לבצע את הכיול פעם נוספת. למרות שהאפשרות איפוס כיול מסייעת בכיול מחדש של המצלמות במקרים רבים, אין ערובה לכך שהיא תצליח לפתור את כל הבעיות במצלמות ובחיישנים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לבצע את הכיול, המצלמות זקוקות לסימוני נתיב גלויים היטב בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד (לפחות שני נתיבים מכל צד של הרכב). לתוצאות מיטביות, סעו בנתיב האמצעי בכביש בין-עירוני או בכביש מהיר עם מספר נתיבים (רצוי עם חמישה נתיבים לפחות) הכוללים קווי הפרדה ברורים ומינימום תנועה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תנסו להשתמש בתכונה שאינה זמינה לפני השלמת תהליך הכיול, התכונה תושבת והודעה מתאימה תוצג על של לוח המחוונים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model Y יש לחזור על תהליך הכיול אם המצלמות טופלו על-ידי Tesla, ובמקרים מסוימים אחרי עדכון תוכנה.