צימוד מכשיר תומך-Bluetooth

קישור מאפשר לכם להשתמש בטלפון תומך-Bluetooth כדי לבצע ולקבל שיחות טלפון, לגשת לרשימת אנשי הקשר שלכם, לשיחות אחרונות וכו'. הוא גם מאפשר לכם להשמיע ממנו מוזיקה. לאחר קישור הטלפון, ה-Model Y תוכל להתחבר אליו בכל פעם שהטלפון נמצא בטווח.

כדי לקשר טלפון, בצעו את השלבים הבאים כשאתם יושבים בתוך Model Y:

 1. ודאו שמסך המגע והטלפון פועלים.
 2. בטלפון, הפעילו את Bluetooth, ולאחר מכן ודאו שהטלפון ניתן לגילוי.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בטלפונים מסוימים, ייתכן שיהיה עליכם לעבור אל הגדרות Bluetooth לביצוע שאר הפעולה.
 3. געו בסמל Bluetooth בחלק העליון של מסך המגע.
 4. במסך המגע, געו ב-הוספת מכשיר חדש > התחלת חיפוש. מסך המגע יציג רשימה של התקני Bluetooth שנמצאים בטווח הפעולה.
 5. במסך המגע, געו בטלפון שאותו אתם רוצים לקשר. תוך מספר שניות, במסך המגע יוצג מספר אקראי, שאמור להיות מוצג גם בטלפון שלכם.
 6. ודאו שהמספר שמוצג בטלפון זהה למספר שמוצג במסך המגע. לאחר מכן, בטלפון, אשרו שאתם רוצים לקשר.
 7. אם תתבקשו לעשות כך בטלפון, הגדירו אם להרשות ל-Model Y לגשת אל אנשי הקשר ואל קובצי המדיה שלכם.

לאחר הקישור, ה-Model Y יתחבר באופן אוטומטי לטלפון, ובמסך המגע יוצג סמל Bluetooth לצד שם הטלפון, כדי לציין שהחיבור פעיל.

בכל עת, תוכלו להציג את מסך הגדרות Bluetooth כדי לשנות הגדרות הקשורות להתקן מחובר. לדוגמה, תוכל להקצות טלפון מחובר כ-מכשיר מועדף. דבר זה שימושי במצבים שבהם חיברתם יותר מטלפון אחד, ושני הטלפונים נמצאים בשימוש תכוף ב-Model Y בו-זמנית. Model Y מנסה אוטומטית להתחבר למכשיר המועדף לפני האחרים.