החלפת מסנני האוויר בתא הנוסעים

Model Y כולל מסנני אוויר שמונעים חדירת אבקת צמחים, נשורת תעשייתית, אבק דרכים וחלקיקים אחרים לתא הנוסעים מבעד לפתחי האוורור. Tesla ממליצה להחליף מסננים אלה כל שנתיים (כל שנה בסין). ניתן לרכוש את המסננים בתא הנוסעים דרך חנות Tesla (או https://shop.tesla.cn/ בסין).

כדי להחליף את המסננים בתא הנוסעים:

 1. כבו את מערכת בקרת האקלים.
 2. הזיזו את המושב הקדמי הימני עד הסוף לאחור והסירו את שטיחון הרצפה.
 3. השתמשו בכלי לשחרור תפסים כדי לשחרר בזהירות את התפסים שמהדקים את הכיסוי של אזור הרגליים הקדמי ימני ללוח המחוונים. לאחר מכן, כשאתם תומכים בכיסוי של אזור הרגליים, נתקו את שני המחברים החשמליים והזיזו את הכיסוי של אזור הרגליים.
  • עבור התאורה, לחצו בזהירות על הלשונית בעת שחרור המחבר.
  • עבור הדיבורית, הטו בזהירות את המחבר בצד הרכב כך שהלשונית הקטנה תשתחרר מהחור במחבר בצד כיסוי תא הרגליים תוך שחרור המחבר.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  למניעת נזקים, אין למשוך את הכבלים בעת ניתוק המחברים. בעת ניתוק המחברים, ודאו שאתם מושכים את חלק הפלסטיק על המחברים עצמם.
 4. כשאתם מתקדמים מלמעלה למטה, השתמשו בכלי הסרה כדי לשחרר בזהירות את הלוח הימני מהקונסולה המרכזית.
 5. הסירו את הבורג של 6 מ"מ שמהדק את כיסוי המסנן בתא הנוסעים למודול החימום, האוורור ומיזוג האוויר (HVAC) ולאחר מכן שחררו את כיסוי המסנן בתא הנוסעים והזיזו אותו. בחלק מכלי הרכב, לשוניות מחליפות את הבורג של 6 מ"מ: השתמשו באצבע המורה ובאגודל כדי ללחוץ את שתי הלשוניות בתחתית כיסוי המסנן בתא הנוסעים. הטו את הכיסוי החוצה כדי להסיר.
 6. קפלו את לשוניות המסנן העליון בתא הנוסעים כלפי חוץ.
 7. תוך כדי החזקת הלשונית במסנן העליון בתא הנוסעים, משכו את המסנן העליון ממודול ה-HVAC.
 8. תוך כדי החזקת הלשונית העליונה במסנן התחתון בתא הנוסעים, משכו את המסנן התחתון כלפי מעלה ומתוך מודול ה-HVAC.
 9. כשאתם מוודאים שהחצים בשני המסננים פונים לעבר החלק האחורי של הרכב, הכניסו את המסנן התחתון בתא הנוסעים לתוך מודול ה-HVAC והורידו אותו למקומו. לאחר מכן, הכניסו את המסנן העליון בתא הנוסעים מעליו.
 10. קפלו את הלשוניות כלפי פנים כך שתוכלו להתקין את כיסוי המסנן בתא הנוסעים.
 11. התקינו את כיסוי המסנן בתא הנוסעים על ידי שילוב לשונית הכיסוי התחתון והידוק בורג 6 מ"מ. הדקו את הבורג לערך של 1.2 ניוטון-מטר/0.89 רגל-ליברה. בכלי רכב עם לשוניות במקום בורג 6 מ"מ: הזיזו את החריץ העליון של כיסוי המסנן בתא הנוסעים למקומו, והדקו את הלשוניות בתחתית מודול HVAC.
 12. חברו מחדש את המחברים החשמליים לרכיבים בכיסוי אזור הרגליים הקדמי ימני, והדקו מחדש את הכיסוי בעזרת התפסים.
 13. ישרו את הלוח הימני בהתאם לחריצים הקדמיים והאחוריים בקונסולה המרכזית, והפעילו לחץ עד שכל התפסים יהיו מהודקים באופן מלא.
 14. התקינו מחדש את שטיחון הרצפה ואז הזיזו את המושב הקדמי הימני בחזרה למקומו.