כיול חלונות

במקרה הנדיר שבו חלון מתנהג באופן בלתי צפוי (נוגע במסגרת הבהירה, לא נפתח או לא נסגר כראוי, יורד מתחת לגובה הרגיל בעת פתיחת הדלת וכו'), תוכלו לכייל את החלון בניסיון לתקן את הבעיה.

כדי לכייל חלון:

  1. סגרו את הדלת בה נמצא החלון הרלוונטי.
  2. שבו במושב הנהג וסגרו את דלת הנהג.
  3. באמצעות מתג החלון על דלת הנהג, ניתן להעלות את החלון הקשור עד שהוא ייעצר.
  4. באמצעות מתג החלון על דלת הנהג, ניתן להוריד את החלון הקשור עד שהוא ייעצר.
  5. יש לחזור על שלב 3 ולהעלות את החלון הקשור עד שהוא ייעצר.

כעת החלון מכויל. אם הבעיה ממשיכה לאחר שניסיתם לכייל מספר פעמים, נסו בדיקת האורות בחלק התחתון של הרכב. אם זה לא פועל, פנו אל Tesla.