החלפת מצבר מתח נמוך (עופרת חומצה)

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
זוהי אחריותכם לנטר את כושר הסוללה מתח נמוך. נזק למצבר מתח נמוך בשל יציאה מחוץ לטווח אינו מכוסה על ידי האחריות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
על מנת למנוע נזק אשר אינו מכוסה על ידי האחריות, יש להחליף את המצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם אותו סוג מצבר. המצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עבור כלי רכב בצפון אמריקה הוא AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. באפשרותכם לרכוש מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה אשר תואם את הרכב שלכם ממרכז השירות המקומי שלכם.

בצעו את התהליך הבא כדי להחליף מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה. יש ללבוש ציוד מיגון אישי הולם (כגון משקי מגן, כפפות עור, וכו' כאשר מטפלים במצבר מתח נמוך מעופרת חומצה).

הסרה:

 1. הכינו את כלי הרכב להסרת מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה.
  1. יש לוודא שרכב נמצא במצב 'חניה'.
  2. פתחו את כל החלונות.
  3. לפתוח את תא המטען הקדמי.
  4. השאירו דלת פתוחה כדי שתוכלו לחזור אל כלי הרכב אם תצטרכו.
  5. נתקו את כבל הטעינה משקע הטעינה.
 2. בתא המטען הקדמי, הסירו את הסינר תחת מכסה המנוע של כלי הרכב על ידי הכנסת כלי שטוח עדין או באמצעות אצבעותיכם מתחת ללוח. הרימו כדי לשחרר את המהדקים ולהסיר את הסינר תחת מכסה המנוע ולהניחו בצד.
  תמונה של כלי רכב עם מכסה מנוע קדמי פתוח וסינר תחת מכסה המנוע מודגש
 3. אם ישנו, יש להסיר את מסנן ה-HEPA:
  1. באמצעות שקע 10 מ"מ, הסירו את הבורג אשר מחבר את צוואר מאגר נוזל השטיפה אך יחידת האחסון מתחת למכסה המנוע.
   תקריב של הבורג אשר מהדק את צוואר מאגר הנוזלים אל יחידת האחסון תחת מכסה המנוע
  2. הסירו את צוואר מיכל השטיפה מהרכב. אם מאגר שוטף השמשה מלא, ייתכן וקצת נוזל שטיפה ידלוף.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   אין צורך להסיר את הצינור מהצוואר.
   תקריב של לשוניות אשר מחזיקות את צוואר מיכל השטיפה במקומו
  3. עם שקע 10 מ"מ, הסירו את הברגים (x2) אשר מחברים את מכלול מסנן ה-HEPA אל הרכב.
   ברגים (x2) מודגשים על מכלול מסנן ה-HEPA
  4. הסירו את מכלול מסנן ה-HEPA מהרכב על ידי הטיית הקצה האחורי של מכלול המסנן עד מעבר למאגר נוזל הבלמים. הרימו את מכלול המסנן אל מחוץ לרכב, הזהרו לא לפגוע או לפגום ברכיבים אחרים.
   תמונה המציגה את הסרת מכלול מסנן ה-HEPA על ידי הרמתו והוצאתו מהרכב
 4. כבו את הרכב על ידי ניווט אל פקדים (Controls) > בטיחות (Safety) > כיבוי (Power Off) על גבי מסך המגע.
 5. עם שקע 10 מ"מ, שחררו את האום אשר מאבטח את מצמד המסוף השלילי (-) אל החיבור השלילי (-) על גבי מצבר עופרת חומצה. שחררו את מלחץ המסוף מהחיבור השלילי (-).
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם מלחץ המסוף השלילי (-) מודגש
 6. נתקו את לולאת המשיב הראשונה על ידי החלקת לשונית הנעילה האדומה לכיוונכם ולחיצת הלשונית השחורה.
  חץ המציג את לולאת המשיב הראשונה בשלב ניתוק
 7. עם שקע 10 מ"מ, שחררו את מכסה המסוף והדקו את האום המאבטח את מהדק המסוף החיובי (+) אל המחבר החיובי (+) על גבי המצבר עופרת חומצה. שחררו את מלחץ המסוף מהחיבור החיובי (+) וכסו את מלחץ המסוף עם בד יבש.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  אל תאפשרו למצמד המסוף החיובי (+) להיות במגע עם רכיבים סביב כגון סוגר מצמד המצבר מתח נמוך מעופרת חומצה או צינורות הקירור של מיזוג האוויר.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם מלחץ מסוף חיובי (+) מודגש
 8. נתקו את צינור האוורור מצד המסוף השלילי (-) של מצבר העופרת חומצה.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם צינור אוורור מודגש
 9. שחררו את האום על מצמד המצבר על החלק העליון של מצבר עופרת החומצה עם שקע 10 מ"מ. כדי לשחרר את מצמד המצבר, התירו אותו והחליקו את הרצועה חזרה. בעת הצורך, הטו את מהדק המצבר אחורה כך שלא יחליק אל תוך הרכב.
  החיצים מציגים את שחרור האום והוצאת המהדקים מעלה והחוצה
 10. באמצעות ידית המצבר, הסירו בזהירות את מצבר עופרת חומצה, והיזהרו שלא לגעת או לפגוע ברכיבים סביב.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  כאשר מרימים את מצבר העופרת חומצה, יש לעמוד לפני החלק הקדמי של הרכב ולהשתמש בטכניקות הרבה הולמות. מצבר מתח נמוך שוקל בערך 12 ק"ג. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
  דוגמה למצבר מתח נמוך מעופרת חומצה
 11. בחנו את מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה החדש כדי לוודא שיש לו פלאג אדום בכיסוי צד המסוף החיובי (+). אם המצבר מתח נמוך מעופרת חומצה אינו כולל פלאג אדום, השתמשו בכלי הסרת קישוטים קטן כדי להעביר את הפלאג האדום מהמצבר הישן אל החדש.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  יש להיפתר מן המצבר מעופרת חומצה הישן על פי החוקים המקומיים, כגון מסירתו למתכן מחזור מצברים. יש להקפיד כי המצבר עופרת חומצה עומד ישר ולמקם אותו על מגבת או חתיכת קרטון כעת העברתו.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם פלאג אדום מודגש

התקנה:

 1. בזהירות מקמו את מצבר המתח הנמוך החדש מעופרת חומצה במקומו, תוך שימת לב לא לגעת או לפגום ברכיבים סביב.
 2. התקינו את מצמד המצבר מעופרת חומצה והשתמשו בשקע 10 מ"מ כדי להדק את האום אשר מאבטח אותו למצבר 12 וולט. הדקו את האום ל-6 ניוטון מטר.
  תקריב של מצמד מצבר ואום מודגשים
 3. חברו מחדש את לולאת המשיב.
  חץ המציג את חיבור לולאת המשיב הראשונה
 4. הסירו את הכיסויים המגנים מעל המסופים החיובי (+) והשלילי (-) על גבי מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה החדש.
 5. חברו את המסוף החיובי (+) על ידי מיקום המצמד מעל החיבור החיובי (+). השתמשו בשקע 10 מ"מ, הדקו את האום ל-6 ניוטון מטר.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם מלחץ מסוף חיובי (+) מודגש
 6. התקינו את כיסוי המסוף החיובי (+).
 7. חברו את המסוף השלילי (-) על ידי מיקום המלחץ מעל החיבור השלילי (-). השתמשו בשקע 10 מ"מ, הדקו את האום ל-6 ניוטון מטר.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם מלחץ המסוף השלילי (-) מודגש
 8. חברו את צינור האוורור אל צד המסוף השלילי (-) של המצבר מעופרת חומצה.
  תקריב של מצבר מתח נמוך מעופרת חומצה עם צינור אוורור מודגש
 9. פתחו את אחת מדלתות הרכב כדי לוודא שההספק אוחזר כהלכה ומסך המגע נדלק (זה יכול לקחת מספר דקות).
 10. אם ישנו, התקינו את מסנן ה-HEPA:
  1. בזהירות מקמו את מכלול מסנן ה-HEPA במקומו, תוך שימת לב לא לגעת או לפגום ברכיבים סביב.
   תמונה המציגה את מכלול מסנן ה-HEPA מותקן מחדש על ידי החזרתו אל תוך הרכב
  2. עם שקע 10 מ"מ, הדקו את הברגים (x2) והדקו אותם ל-5 ניוטון מטר.
   ברגים (x2) מודגשים על מכלול מסנן ה-HEPA
  3. ודאו כי הטבעת O על גבי צוואר מיכל השטיפה יושבת היטב במלואה, ואז התקינו את צוואר מיכל השטיפה על ידי הכנסתו אל תוך מיכל השטיפה.
   תקריב של טבעת O על גבי צוואר מיכל השטיפה עם חץ המצביע על מיכל השטיפה
  4. חווטו את הצינור כך שהוא יהיה מאובטח על ידי הלשונית.
   תקריב של לשוניות אשר מחזיקות את צוואר מיכל השטיפה במקומו
  5. השתמשו בשקע 10 מ"מ כדי להתקין את הבורג אשר מהדק את צוואר מאגר נוזל השטיפה אל יחידת האחסון מתחת למכסה. הדקו את הבורג ל-5 ניוטון מטר.
   תקריב של הבורג אשר מהדק את צוואר מאגר הנוזלים אל יחידת האחסון תחת מכסה המנוע
 11. החליפו את סינר תחת מכסה המנוע על ידי התאמת המהדקים אל פתחיהם בתא המטען הקדמי. לחצו מטה כדי לנעול אותם במקומם. המהדקים ישמיעו צליל הקלקה כאשר הם מאובטחים.
  תמונה של כלי רכב עם מכסה מנוע קדמי פתוח וסינר תחת מכסה המנוע מודגש
 12. סגרו את תא המטען הקדמי. אם הוצגה בעבר התראה להחלפת מצבר מתח נמוך על מסך המגע, יש לוודא כי ההתראה לא מופיעה יותר.