הסרה והתקנה של כיסויי אומים

אם ה-Model Y שלכם מצוידת בכיסויי אומים, יש להסירם כדי להגיע אל האומים.

כדי להסיר כיסוי אום:

 1. הכניסו את החלק המעוקל של כלי הסרת מכסה האום (נמצא בתא הכפפות בכלי רכב מסוימים, או שניתן להשתמש במפתח אלן קטן) לשוליים המונמכים סביב מרכז מכסה האום.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן לרכוש את כלי הסרת מכסה האום גם בחנויות לאביזרי רכב או באמצעות משווקים באינטרנט.
  חץ המצביע מכלי האום אל חריץ מעגלי מתחת לבסיס סמל "T" של Tesla במכסה האום
 2. סובבו את כלי הסרת מכסה האום כך שקצה החלק המעוקל יפנה הרחק מסמל ה-"T" של Tesla.
 3. משכו בחוזקה את כלי הסרת מכסה האום מהגלגל והלאה, עד לשחרור מכסה האום.
  משיכת כלי האום החוצה להסרת מכסה האום

כדי להתקין כיסוי אום:

 1. התאימו את מכסה האום למקומו.
 2. דחפו היטב את מכסה האום עד שייכנס באופן מלא למקומו.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  ודאו שמכסה האום מותקן היטב במקומו לפני הנסיעה כדי למנוע את נפילתו.