כיבוי והפעלה של כלי הרכב

תוכלו לבצע כיבוי והפעלה של Model Y אם הוא לא פועל כראוי או מציג התראה לא מוגדרת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם מסך המגע אינו מגיב או מפגין התנהגות חריגה, נסו הפעלה מחדש של מסך המגע לפני השימוש ב-power cycle ברכב.
  1. העבירו למצב 'חניה'.
  2. במסך המגע, געו באפשרות פקדים > בטיחות > כיבוי.
  3. המתינו שתי דקות לפחות מבלי לבצע פעולות כלשהן בכלי הרכב. אין לפתוח את הדלתות, לגעת בדוושת הבלם, לגעת במסך המגע וכו'.
  4. לאחר שתי דקות, לחצו על דוושת הבלם או פתחו את הדלת כדי להעיר את הרכב.