הסרה והתקנה של כיסויים מסוג Aero Covers

אם ה-Model Y שלכם מצוידת ב-Aero Covers, יש להסירם כדי להגיע אל האומים.

כדי להסיר aero cover:

  1. אחזו היטב את ה-aero cover היטב בשתי ידיים.
  2. משכו את ה-aero cover לעברכם כדי לשחרר את התפסים.
    Aero cover עם חץ המצביע הלאה מהצמיג

כדי להתקין aero cover:

  1. ישרו את ה-aero cover בהתאם לצילינדר השסתום.
  2. לחצו היטב על מרכז הכיסוי כדי להצמיד אותו למקומו ולאחר מכן לחצו היטב את שפת הכיסוי כדי להצמיד כל חישור למקומו. ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על הצד הנגדי של הכיסוי עד שכל החישורים יהיו מאובטחים למקומם.
  3. לחצו היטב באמצעות שתי הידיים על מרכז הכיסוי (אין לחבוט בכיסוי באמצעות הידיים) כדי לוודא שהוא מוצמד למקומו.
  4. לבסוף, נסו לשלוף בעדינות את החישורים כדי לוודא שהם מוצמדים למקומם.
סמל "T" של Tesla של Aero cover המיושר עם צילינדר שסתום הצמיג עם חץ המצביע מהכיסוי אל הצמיג

עבור גלגלי Gemini, לחצו על שולי הכיסוי עד שהוא יתיישר עם פני הגלגל. לחצו על סמל T של Tesla במרכז הכיסוי עד שהכיסוי יינעל במקומו. למידע נוסף ראו .

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
כדי למנוע את נפילת כיסוי ה-aero, ודאו שהם מהודקים היטב לפני תחילת הנסיעה.