הפעלה מחדש של מסך המגע

תוכלו להפעיל מחדש את מסך המגע אם אינו מגיב או לא פועל כראוי.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הפעילו מחדש את מסך המגע רק כאשר כלי הרכב עצר ונמצא במצב 'חניה'. במהלך ההפעלה מחדש לא ניתן לראות את תצוגת סטטוס כלי הרכב, התראות בטיחות, מצלמת נסיעה לאחור וכו'.
  1. העבירו למצב 'חניה'.
  2. לחצו והחזיקו את שני כפתורי הגלילה שבהגה עד שמסך המגע יהפוך לשחור.
    גלגל הגה עם zoombox של חיצים עליונים המצביעים אל כפתור הגלילה השמאלי וכפתור הגלילה הימני.
  3. המתינו כ-30 שניות עד להפעלת מסך המגע מחדש. אם מסך המגע עדיין לא מגיב או שהוא עדיין לא פועל כראוי לאחר מספר דקות, נסו לכבות ולהפעיל את כלי הרכב (אם הדבר אפשרי). ראו כיבוי והפעלה של כלי הרכב.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לחיצה על כפתורי הגלילה רק מפעילה מחדש את מסך המגע. היא אינה מבצעת אתחול מחדש של רכיבים אחרים ברכב ואינה מכבה או מפעילה את Model Y.