Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor cseréje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A alacsony feszültség akkumulátor állapotának ellenőrzése az Ön felelőssége. A alacsony feszültség akkumulátor hatótáv túllépése által okozott károsodására a garancia nem terjed ki.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A nem garanciális károk elkerülése érdekében azonos típusúra cserélje az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátort. Az észak-amerikai járművekben a következő típusú alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor található: AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. A járművével kompatibilis új, alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátort a helyi szervizközpontban vásárolhat.

Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor cseréjéhez végezze el a következő eljárást. Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (például védőszemüveget, bőrkesztyűt az ólomsavas akkumulátor stb. kezelésekor).

Eltávolítás:

 1. Készítse elő a járművet az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor eltávolítására:
  1. Győződjön meg arról, hogy a gépjármű Parkolás fokozatban van.
  2. Engedje le az összes ablakot.
  3. Nyissa ki az első csomagtartót.
  4. Hagyja nyitva az ajtót, hogy szükség esetén vissza tudjon szállni a gépkocsiba.
  5. Válassza le a töltőkábelt a töltőnyílásról.
 2. Az első csomagtartóban egy kisméretű, nem rongáló, lapos eszközzel vagy az ujjával távolítsa el a jármű motortéri paneljét. Felfelé húzva lazítsa ki a kapcsokat, és tegye félre a motortéri panelt.
  A jármű képe nyitott első csomagtartóval és kijelölt hátsó motortéri panellal.
 3. Ha a felszereltség része, távolítsa el a HEPA szűrőt:
  1. Egy 10 mm-es csőkulccsal távolítsa el a mosófolyadék-tartály nyakát a motortéri tárolóegységhez rögzítő csavart.
   Közeli kép a mosófolyadék-tartály nyakát a motortéri tárolóegységhez rögzítő csavarról.
  2. Távolítsa el a mosófolyadék-tartályt a járműből. Ha a szélvédőmosó tartály tele van, egy kevés mosófolyadék kiszivároghat.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Megjegyzés
   A tömlőt nem kell leválasztani a tartály nyakáról.
   A mosófolyadék-tartályt a helyére rögzítő fülek közeli képe.
  3. Egy 10 mm-es csőkulccsal távolítsa el a HEPA szűrőegységet a járműhöz rögzítő csavarokat (2 db).
   Kijelölt csavarok (2 db) a HEPA szűrőegységen.
  4. A szűrőegység hátsó szélét a folyadéktartály mellett felfelé billentve távolítsa el a HEPA szűrőegységet a járműből. Emelje ki a szűrőegységet a járműből, ügyelve arra, hogy ne üsse más alkatrészeknek, és ne károsítsa azokat.
   A képen a HEPA szűrőegység kiemelése látható a járműből.
 4. Az érintőképernyőn a Kezelőelemek > Biztonság > Lekapcsolás elemre lépve kapcsolja le a járművet.
 5. Egy 10 mm-es csőkulccsal lazítsa meg a negatív (-) sarut az ólomsavas akkumulátor negatív (-) pólusához rögzítő anyacsavart. Válassza le a sarut a negatív (-) pólusról.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt negatív (-) saruval.
 6. Válassza le a vészhelyzeti hurkot úgy, hogy maga felé csúsztatja a piros rögzítőfület, majd megnyomja a fekete fület.
  Nyíl jelöli a vészhelyzeti hurok leválasztását.
 7. Egy 10 mm-es csőkulccsal oldja ki az érintkező fedelét és lazítsa meg a pozitív (+) sarut az ólomsavas akkumulátor pozitív (+) pólusához rögzítő anyacsavart. Válassza le a sarut a pozitív (+) pólusról, és egy száraz ronggyal fedje le a sarut.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  FIGYELMEZTETÉS
  Ne hagyja, hogy a pozitív (+) saru hozzáérjen a környező alkatrészekhez, például az ólomsavas akkumulátor leszorítópántjához vagy az A/C hűtővezetékekhez.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt pozitív (+) saruval.
 8. Válassza le a szellőzés tömlőjét az ólomsavas akkumulátor negatív (-) oldaláról.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt szellőzőtömlővel.
 9. Egy 10 mm-es csőkulccsal lazítsa meg az anyát az ólomsavas akkumulátor tetején lévő leszorítópánton. Az akkumulátor leszorítópántjának leválasztásához akassza ki és csúsztassa hátra a pántot. Szükség esetén döntse meg hátrafelé a leszorítópántot, nehogy belecsússzon a járműbe.
  Nyilak jelölik az anya meglazítását és a leszorítópánt fel- és kihúzását.
 10. Az akkumulátor fogantyújával óvatosan távolítsa el az ólomsavas akkumulátort, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a környező alkatrészekkel, és ne is károsítsa azokat.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  Az ólomsavas akkumulátor kiemelésekor álljon a jármű előtt, és alkalmazzon megfelelő emelési technikát. Az ólomsavas akkumulátor tömege körülbelül 12 kg. Ennek elmulasztása súlyos sérülést okozhat.
  Példa alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátorra.
 11. Vizsgálja meg az új ólomsavas akkumulátort, és győződjön meg róla, hogy van egy piros dugó a pozitív (+) érintkező oldalán a házon. Ha az új ólomsavas akkumulátoron nincs piros dugó, egy kisméretű leválasztószerszámmal tegye át a piros dugót a régi akkumulátorról az újra.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  FIGYELMEZTETÉS
  A helyi jogszabályoknak megfelelően selejtezze le a régi ólomsavas akkumulátort, például adja le egy akkumulátor újrahasznosító üzemben. Szállításkor tartsa az ólomsavas akkumulátort vízszintesen, és helyezze egy rongyra vagy kartonpapír darabra.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt piros dugóval.

Beszerelés:

 1. Óvatosan illessze a helyére az új ólomsavas akkumulátort, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a környező alkatrészekkel, és ne is károsítsa azokat.
 2. Szerelje fel az ólomsavas akkumulátor leszorítópántját, és egy 10 mm-es csőkulccsal húzza meg a pántot az akkumulátorhoz rögzítő anyát. Húzza meg az anyát 6 Nm nyomatékkal.
  Közeli kép a kijelölt akkumulátor leszorítópántról és az anyáról.
 3. Csatlakoztassa vissza a vészhelyzeti hurkot.
  Nyíl jelöli a vészhelyzeti hurok csatlakoztatását.
 4. Távolítsa el a védősapkát az új alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusáról.
 5. A sarut a pozitív (+) pólusra illesztve csatlakoztassa a pozitív (+) érintkezőt. 10 mm-es csőkulccsal húzza meg az anyát 6 Nm nyomatékkal.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt pozitív (+) saruval.
 6. Szerelje fel a pozitív (+) érintkező fedelét.
 7. A sarut a negatív (-) pólusra illesztve csatlakoztassa a negatív (-) érintkezőt. 10 mm-es csőkulccsal húzza meg az anyát 6 Nm nyomatékkal.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt negatív (-) saruval.
 8. Csatlakoztassa a szellőzés tömlőjét az ólomsavas akkumulátor negatív (-) oldalára.
  Az alacsony feszültségű ólomsavas akkumulátor közeli képe kijelölt szellőzőtömlővel.
 9. A jármű egyik ajtaját kinyitva bizonyosodjon meg arról, hogy az áramellátás helyreállt és az érintőképernyő bekapcsol (ez néhány percet vehet igénybe).
 10. Ha a felszereltség része, szerelje be a HEPA szűrőt:
  1. Óvatosan illessze a helyére a HEPA szűrőegységet, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a környező alkatrészekkel, és ne is károsítsa azokat.
   A kép a HEPA szűrőegység visszaszerelését ábrázolja a járműbe.
  2. Egy 10 mm-es csőkulccsal húzza meg a csavarokat (2 db) 5 Nm nyomatékkal.
   Kijelölt csavarok (2 db) a HEPA szűrőegységen.
  3. Ellenőrizze, hogy megfelelően felfekszik-e az O-gyűrű a mosófolyadék-tartályon, majd a mosófolyadék-tartályba beillesztve szerelje be a mosófolyadék-tartály nyakát.
   Közeli kép a mosófolyadék-tartályon lévő O-gyűrűről a mosófolyadék-tartályra mutató nyíllal.
  4. Vezesse el a tömlőt úgy, hogy a fül rögzítse.
   A mosófolyadék-tartályt a helyére rögzítő fülek közeli képe.
  5. Egy 10 mm-es csőkulccsal szerelje fel a mosófolyadék-tartály nyakát a motortéri tárolóegységhez rögzítő csavart. Húzza meg a csavart 5 Nm nyomatékkal.
   Közeli kép a mosófolyadék-tartály nyakát a motortéri tárolóegységhez rögzítő csavarról.
 11. Helyezze vissza a motortéri panelt úgy, hogy a kapcsokat összeigazítja a nyílásaikkal az első csomagtartóban. Lenyomva rögzítse a kapcsokat a helyükre. A kapcsok megfelelő rögzülésekor kattanás hallható.
  A jármű képe nyitott első csomagtartóval és kijelölt hátsó motortéri panellal.
 12. Csukja le az első csomagtartót. Ha korábban az alacsony feszültségű akkumulátor cseréjére vonatkozó riasztás volt jelen az érintőképernyőn, győződjön meg arról, hogy eltűnt.