A vonóhorog csatlakoztatása és leválasztása

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az adott piaci térségtől, járműkonfigurációtól, megvásárolt opcióktól és szoftververziótól függően előfordulhat, hogy járműve nem rendelkezik vontatási kapacitással.

A súlyhatárok, a legjobb gyakorlatok és további információkért tekintse át a használati útmutatót.

Európában, Izraelben, Japánban és Tajvanban használt járművekhez:

A Model Y vontatási csomagja 50 mm-es gömbcsatlakozós vonóhorgot tartalmaz. Amikor nincs használatban, a vonóhorgot távolítsa el és tárolja száraz helyen, hogy megelőzhető legyen a szennyeződés és a korrózió. Tartsa a porvédő fedelet a vonóhorog házán, hogy ne tudjon bejutni szennyeződés.

Vonógömb képe.
Az utánfutó vonószerelvénye 6 csavarral van a jármű karosszériájához rögzítve.
Egy kép, amely a karosszériához gyorskioldókkal rögzített vonófejet kiemelve ábrázolja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A csatlakozási pont maximálisan engedélyezett hátsó túlnyúlása 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Vontatáskor mindig tegye fel a biztonsági láncokat. Keresztezze a láncokat az utánfutó vonórúdja alatt, és csatlakoztassa az utánfutón lévő horgokhoz az utánfutó terhelésének biztosítására.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Utánfutó vontatásakor csak a Model Y vonóhorgát szabad használni. Ne kíséreljen meg másféle vonóhorgot felszerelni.

A vonóhorog felszerelése:

 1. Egy vékony tárggyal, például egy kenőkéssel vagy lapos élű csavarhúzóval feszítse le a vonóhorogfedél széleit, és oldja ki a 15 rögzítőkapcsot, amelyek a fedelet a hátfalhoz rögzítik. Tegye el biztos helyre a porvédőt.
  A porvédőn lévő gyorskioldók kioldását ábrázoló kép.
 2. Illessze be a kulcsot a vonóhorog reteszelő hengerébe, majd fordítsa el úgy a hengert, hogy a kulcs teteje a nyitott helyzettel essen egybe.
 3. Húzza ki a reteszelő hengert az adapterből kb. 0,5 cm-re, majd fordítsa el jobbra annyira, hogy a „nyitva” ikon a reteszelő henger tetejénél rögzüljön.
  A zárhengert ábrázoló kép az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatást jelző nyilakkal.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  FIGYELMEZTETÉS
  Legyen óvatos a zárhenger elfordításakor. Ha nem ugrik be nyitott helyzetbe, akkor automatikusan visszahúzódik az eredeti zárt helyzetébe és becsípheti az ujjait.
 4. Ragadja meg erősen alulról a vonóhorgot, és igazítsa össze a vonóhorogházban található megfelelő kivágásokkal.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ne fogja meg a zárhengert, mert annak szabadon kell forognia.
 5. Nyomja be a vonóhorgot a házába annyira, hogy a reteszelő henger elforduljon az óramutató járásával ellentétes irányba és automatikusan beugorjon zárt helyzetbe.
 6. Meghúzva győződjön meg róla, hogy a vonóhorog teljesen betolódott a házba.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ha a vonóhorog nem reteszelődött a házában, ki fog esni, ha meghúzza lefelé.
 7. Fordítsa el a kulcsot úgy, hogy a nyilak egybe essenek a reteszelő hengeren található lakat ikonnal.
 8. Vegye ki a kulcsot és tegye el biztonságos helyre (lehetőleg a járműben).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A kulcs csak akkor távolítható el, ha a vonóhorog reteszelődött. Ez jelzi a megfelelő csatlakozást. Ne használja a vonóhorgot, amíg a kulcs nincs kivéve belőle.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A Tesla azt javasolja, hogy jegyezze fel a kulcs kódját. A kulcs kódjára akkor lehet szükség, ha elveszítené a kulcsokat és pótkulcsot rendel.
  A vonófej rögzítőjét ábrázoló kép.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A vonóhorog 6 csavarral van rögzítve a jármű karosszériájához.

A vonóhorog kiszerelése

A vontatás után távolítsa el a vonóhorgot:

 1. Helyezze be a kulcsot és fordítsa el úgy, hogy a teteje a nyitva ikonra nézzen.
 2. A vonóhorog alját határozottan megfogva (meggátolva ezzel, hogy a talajra essen) húzza ki a reteszelő hengert kb. 0,5 cm-re, majd fordítsa el jobbra úgy, hogy a lakat ikon felülre kerüljön. A reteszelő henger ekkor kioldott helyzetbe kerül és a vonóhorog kiesik a házából.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Figyelmeztetés
  Legyen óvatos a zárhenger elfordításakor. Ha nem ugrik be nyitott helyzetbe, akkor automatikusan visszahúzódik az eredeti zárt helyzetébe és becsípheti az ujjait.
 3. Szerelje vissza a porvédő fedelet a vonóhorogházra és rögzítse a kapcsokkal, hogy ne gyűljön fel benne szennyeződés.
 4. Csukja be a vonóhorog reteszelő hengerének porvédő fedelét, majd tegye el a vonóhorgot biztonságos helyre.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  A karbantartásához zsírozza be rendszeresen a vonóhorog felületét gyantamentes zsírral.

A vonógömb rögzítése és eltávolítása

Észak-Amerikában, Koreában, Ausztráliában és Új-Zélandon használt járművekhez:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
1650 lbs (750 kg) tömegűnél nehezebb, terhelt utánfutó vontatásakor a Tesla azt javasolja, hogy az utánfutó legyen a tömegének megfelelő saját fékrendszerrel felszerelve. Biztosítsa a helyi jogszabályoknak való megfelelést. Egy külön fékvezérlőt kell vásárolni, valamint a szükséges 4 érintkezős csatlakozó a Tesla ügyfélszolgálatától megrendelhető. További részletekért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.

A Model Y vontatási csomagja nem tartalmaz vonógömböt. Szerezzen be a vontatott utánfutó típusának megfelelő vonógömböt. A Model Y vonófejkengyel legfeljebb 22 cm (8,5") hosszúságú és 2 cm (0,75") magasságú vonógömböt támogat. Ne használjon e feltételeknek nem megfelelő vonógömböt.

Az adott vonógömb-határértéket mutató kép.

Vonógömb rögzítése:

 1. Egy vékony tárggyal, például egy kenőkéssel vagy lapos élű csavarhúzóval feszítse le a vonóhorogfedél széleit, és oldja ki a 15 rögzítőkapcsot, amelyek a fedelet a hátfalhoz rögzítik. Tegye el biztos helyre a porvédőt.
  Az eltávolított porvédőt ábrázoló kép.
 2. Szükség szerint vegye ki a csapszeget a rögzítőcsavarból, és csúsztassa ki a rögzítőcsavart a vonószerelvényből.
 3. Csúsztassa a gömbtartót a vonószerelvénybe.
 4. Igazítsa a gömbtartón lévő furatot a vonószerelvény furatához.
 5. Csúsztassa át a rögzítőcsavart a vonószerelvény és a gömbtartó furatain.
 6. Helyezze be a csapszeget a rögzítőcsavar végén lévő furatba.

Vonógömb eltávolítása:

 1. Vegye ki a csapszeget a rögzítőcsavarból, és csúsztassa ki a rögzítőcsavart a gömbtartóból és a vonószerelvényből.
 2. Húzza ki a gömbtartót a vonószerelvényből.
 3. Szerelje vissza a porvédőt a vonóhorog házára, és tegye el a vonógömböt biztos helyre.