Normál működési hangok

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ez egy általános útmutató, amely segít értelmezni azokat a gyakori hangokat, amelyeket a jármű normál működése során hallhat. Ez nem a gépkocsi diagnosztikája, és nem tartalmazza az összes előforduló normál hangot. Ha bármilyen okból szeretne időpontot egyeztetni a Tesla-szervizzel, forduljon a helyi szervizközponthoz.

Bár a Model Y hihetetlenül csendes, mégsem teljesen csendes. Vannak olyan hangok, amelyeket a jármű a normál napi működés részeként ad ki, és amelyek nem adnak aggodalomra okot. Az alábbi lista azokat a lehetséges normál működési hangokat tartalmazza, amelyeket a jármű a zaj származási helye alapján kiadhat:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Egyes hangok több célra is használhatók. A hang okának meghatározásához használja az érintőképernyőt.

Parkolás közben

Mechanikai engedélyezés/letiltás dübörgő zaja

Letiltás:

Engedélyezés:

Ezek a hangok olyankor tapasztalhatók, amikor járművével Parkolás fokozatba vált, és ilyenkor a parkolófék behúzásának/kiengedésének hangját hallja. További információ: .

Fékbetét ketyegése

Parkolásból való kikapcsoláskor a fékek ketyegő hangját észlelheti. Ezt a fékbetét háza és a féknyereg közötti enyhe érintkezés okozza fékezéskor.

Kattogó, csattogó vagy dübörgő hang a jármű padlója alól

Parkoláskor a Model Y az energiatakarékosság érdekében kinyitja az NF-akkumulátor kontaktorokat. Ez a hang akkor hallható, ha a járművet a parkolás után indítja be, és azt jelzi, hogy a nagyfeszültségű kontaktorok zárják a jármű és az akkumulátor közötti áramkört.

Nyikorgás a gumiabroncsokból vagy a fékekből

Ha a jármű hosszú ideig parkolt, és a vezetés fokozatba vált, akkor ezt a hangot hallhatja. Ez azért van, mert a jármű a tárcsafékeket használja a kerekek rögzítésére, amíg parkolás fokozatban van. A hang akkor keletkezik, amikor a féknyergek leoldanak a tárcsákról, és elég hangos lehet, különösen hideg időben vagy erős esőzés után. Ez a hang a kormánykerék elfordításakor az első kerekekből is jöhet, és nem ad okot aggodalomra.

Zárási hangjelzés

Ez a hang akkor hallható, amikor a vezető a gépkocsiban tartózkodik, és a gépkocsi záródik (például, amikor a vezető megérinti a Zár ikont az érintőképernyőn). Lásd: .

Hitelesített kulcs használata a vezetéshez

Ez a hang akkor hallható, amikor a gépkocsi nem érzékel érvényes kulcsot. A vezetés megkezdéséhez és a kulcs hitelesítéséhez kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat. További információ: Kulcsok.

Töltés közben

Csörömpölés, csattanás, pukkanás vagy dübörgő zaj szupertöltés közben

Ez a hang a jármű padlójából jön (ahol a HV akkumulátor található), és akkor keletkezik, amikor a jármű HV akkumulátorának fém alkatrészei természetes módon tágulnak vagy összehúzódnak a környezeti hőmérséklet-változásoknak megfelelően.

Menet közben

Éles, visító hang gyorsulás közben

Amikor lenyomja a gázpedált, éles hangot hallhat az utastérben. Ez a jármű gyorsulásának hangja. Mivel az elektromos járművek jellemzően csendesek, ez a hang feltűnőbb lehet vezetés közben.

Gyorsulás közbeni zaj az utastérben, amikor a Ludicrous engedélyezve van

Ezt a zajt akkor hallhatja, amikor Ludicrous bekapcsolása esetén (ha van) nyomja le a gázpedált. További információért lásd: .

Légkondicionáló zúgása vagy susogása

A járművön kívül: Amikor járművét leparkolja, különösen forró napokon, zúgó vagy enyhe ketyegő hangot hallhat a jármű elejéről, az első csomagtartó közeléből. A hang akkor is hallható lehet, ha a jármű nem tölt. Ezt a hangot a Model Y akkor is kiadhatja, ha hosszabb vezetés után parkolt le. Ilyen hangot ad a gépjármű, amikor az optimális hőmérséklet fenntartása érdekében hűti az akkumulátort. Ez azt jelzi, hogy a légkondicionáló kompresszora működik, és hűti az utasteret. Ezt az okozza, hogy a klímaberendezés többletigényt támaszt a jármű összes hűtési igényének kielégítésére. A hang frekvenciája és/vagy hangereje fokozatosan csökkenhet az optimális hőmérséklet elérésével.

A járművön belül: Lehet, hogy ezt a hangot hallja az utastérből (Model Y), de ez normális, és a fenti okok miatt fordul elő.

Rezgés/remegés Kormánykerék

Ebben az esetben a kormánykerék azért rezeg, mert a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer arra figyelmezteti Önt, hogy a jármű a terelővonal akaratlan átlépését észleli.

Zúgás vagy nyöszörgés alacsony sebességnél történő vezetés közben (ha fel van szerelve gyalogosfigyelmeztető rendszerrel)

Ez a hang akkor hallható, amikor a jármű alacsony sebességgel halad, hogy figyelmeztesse a közelben tartózkodó gyalogosokat, hogy a jármű mozgásban van. A zúgó vagy nyöszörgő hang kissé eltérő attól függően, hogy az Model Y előrefelé vagy hátrafelé halad.

Zaj a vezető lábtérében fékezéskor

A Model Y megállásakor bekapcsolhat a Hold funkció. Ez gázpedál lenyomásáig a helyén tartja a járművet, és lehetővé teszi, hogy szükség esetén levegye a lábát a fékpedálról. A Hold bekapcsolásakor halk hang hallható a vezetőoldali lábtérből, és olyan érzése támad az embernek, mintha beljebb lehetne nyomni a fékpedált. A érintőképernyőn is megjelenik a Hold ikon:
Szürke ikon egy bekarikázott „H” betűről

Zümmögő vagy zúgó motor Supercharger töltőhöz való navigáláskor

Amikor a Supercharger töltőhöz (vagy egyes régiókban harmadik féltől származó gyorstöltőhöz) navigál, a Model Y felkészíti az akkumulátort a töltésre. Ennek jóvoltából optimális hőmérsékletű akkumulátorral érkezhet meg, hogy a töltés kevesebb időt vegyen igénybe. Bizonyos körülmények között (pl. hideg időben) normális, ha a motor(ok) és az alkatrészeik zajt csapnak, pl. zümmögnek vagy zúgnak, mivel ilyenkor hő keletkezik az akkumulátor ellátásához.

Fedélzeti kamera mentése

Amikor a Fedélzeti kamera ikont megérinti, ez a hang azt jelzi, hogy egy felvételt mentett a rendszer. További információért lásd: .

Egy biztonsági öv nincs becsatolva

Első ülések:

Hangjelzések, amikor a gépkocsi olyan utast észlel az egyik első ülésen, aki nem viseli a biztonsági övet. Az érintőképernyőn lévő piros biztonsági öv ikon jelzi, hogy melyik utas nem viseli a biztonsági övet. További információért lásd: .

Hátsó ülések:

Hangjelzések, amikor a gépkocsi olyan utast észlel az egyik hátsó ülésen, aki nem viseli a biztonsági övet.

Biztonsági funkciók

Különféle hangjelzések, csipogások és riasztások, amikor a gépkocsi lehetséges ütközést, sávelhagyást stb. észlel, hogy a gépkocsit és az utasokat biztonságban tartsa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági funkciók csak segédletként szolgálnak, és nem arra szolgálnak, hogy pótolják a vezető közvetlen vizuális ellenőrzéseit.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés

A gépkocsi figyelmezteti a vezetőt egy lehetséges frontális ütközésről. További információért lásd: .

Sávelhagyásra vonatkozó figyelmeztetés

Figyelmeztet, hogy a gépkocsi lehetséges sávelhagyást észlel. A sávjelzés ki van emelve az érintőképernyőn látható Autopilot jelzéseken. Kormányozzon megfelelően, és maradjon a sáv közepén. További információért lásd: .

Park Assist parkolássegítő rendszer

Ez a hangjelzés akkor hallható, ha parkolás közben a gépkocsi közeli objektumot észlel. Az érintőképernyőn a gépkocsi állapota jelzi, hogy körülbelül hol van az objektum. További információért lásd: .

Nagyon közeledik egy észlelt objektumhoz. Vezessen óvatosan, és hagyjon magának elegendő helyet a biztonságos parkoláshoz.

Figyelmezteti, hogy túl közel van egy objektumhoz. Hagyjon magának több helyet a parkoláshoz.

Sebességkorlátozási figyelmeztetés

Hangjelzés hallható, amikor a gépkocsi túllépi az észlelt vagy a beállított sebességkorlátot. További információért lásd: .

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A piaci régiótól, a jármű felszereltségétől, a vásárolt opcióktól és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a gépkocsi nincs felszerelve minden Autopilot funkcióval, vagy a funkció nem a leírtaknak megfelelő hangjelzést minden helyzetben.

Amikor az Autopilot funkciók be vannak kapcsolva, számos hangjelzés irányíthatja a figyelmét a gépkocsira. A funkció részleteivel és korlátaival kapcsolatos további információért lásd: A közutakon legyen mindig körültekintő, és tartsa a kezét a kormánykeréken, amikor kikapcsol az Autopilot funkció.

Az Autopilot funkció riasztásai

Ez a hang több ok miatt lehet hallható. További információért tekintse meg a riasztásokat az érintőképernyőn.

Az Autopilot funkció nem érhető el

Jelzi, hogy az Autopilot funkció jelenleg nem érhető el. Próbálja meg később bekapcsolni, vagy további információért lásd: .

Tegye kezeit a kormánykerékre most

Figyelmezteti a vezetőt, hogy tegye a kezeit a kormánykerékre, különben az Autopilot funkció az utasok és az úton haladó többi jármű biztonsága érdekében kikapcsolhat. A hangjelzés megszüntetéséhez tegye a kezeit a kormánykerékre.

Automata kormányzás

Akkor hallható, amikor a be van kapcsolva.

Akkor hallható, amikor az automata kormányzás le van tiltva.

Forgalomfigyelő tempomat

Ez a hang akkor hallható, amikor a be van kapcsolva.

Ez a hang akkor hallható, amikor a Forgalomfigyelő tempomat le van tiltva.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Sok előre nem látható körülmény ronthatja az Autopilot funkció működését. Soha ne felejtse el, hogy emiatt előfordulhat, hogy az Autopilot funkció Model Y esetén nem a várt módon működik. A vezető felelőssége, hogy figyelmesen vezessen, és legyen felkészülve arra, hogy bármikor beavatkozzon.