A töltőnyílás állapotjelzőfényei

Amikor nyitva van a töltőnyílás, az állapotjelzőfény színváltozással tájékoztat az aktuális állapotáról, és abban a valószínűtlen esetben, ha probléma merül fel, segít a hibaelhárításban. Ne feledje, hogy ha a jármű le van zárva (például amikor az után lép oda a járműhöz, hogy már egy ideje tölt), a töltőaljzat lámpája egy rövid idő elteltével kikapcsol.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Amikor csatlakoztatja a járművet, távozás előtt érdemes megfigyelni a töltőnyílás színét. Ha piros vagy sárga fény látható, hibaelhárítással derítse ki a problémát a sikeres töltés biztosítása érdekében.
A töltőaljzat lámpájának színe Jelentése Teendő

FEHÉR - FOLYAMATOS

(normál viselkedés)

Model Y készen áll a töltésre, és a csatlakozó nincs behelyezve, vagy a töltőaljzat retesze ki van nyitva, és a csatlakozó eltávolításra kész. Ha tölteni szeretne, helyezze be a csatlakozót, ha pedig befejezte a töltést, távolítsa el a csatlakozót.

KÉK - VILLOGÓ

(normál viselkedés)

Model Y aktívan kommunikál a töltőállomással. Nincs teendő. Várjon néhány másodpercig, hogy a töltőnyílás villogó zöldre (töltés) vagy folyamatos kékre (jövőbeli időpontra ütemezett töltés) váltson.

KÉK - FOLYAMATOS

(beavatkozásra lehet szükség)

Model Y érzékeli, hogy egy csatlakozót csatlakoztattak, és a töltést egy meghatározott jövőbeli időpontra ütemezték. Nincs aktív töltés. Ha azonnal tölteni szeretne, kapcsolja ki az Ütemezett töltést, vagy az érintőképernyőn vagy a mobilalkalmazásban érintse meg a Töltés indítása lehetőséget. Ha az ütemezett töltés beállítást szeretné használni, nincs további teendője. Ne feledje, hogy az ütemezett töltés megjegyzi a helyét.

ZÖLD - VILLOGÓ

(normál viselkedés)

A töltés folyamatban van. Amikor a Model Y közelít a teljes töltöttségi szint eléréshez, a villogás lelassul. Nincs teendő. Amikor befejezte a töltést, távolítsa el a töltőkábelt.

ZÖLD - FOLYAMATOS

(normál viselkedés)

A töltés befejeződött. Amikor készen álla vezetésre, távolítsa el a töltőkábelt.

SÁRGA - FOLYAMATOS

(beavatkozás szükséges)

A csatlakozót nem helyezték be teljesen a töltőnyílásba. Igazítsa újra a csatlakozót a töltőaljzathoz, és helyezze be teljesen. Ha a probléma továbbra is fennáll, vizsgálja meg, hogy nincs-e valamilyen akadály a töltőnyílásnál és a csatlakozónál. Ha akadály észlelhető, próbálkozzon másik töltőkábellel.

SÁRGA - VILLOGÓ

(beavatkozás szükséges)

Model Y csökkentett áramerősséggel tölt, mert nincs teljesen a töltőnyíláshoz csatlakoztatva. Igazítsa újra a csatlakozót a töltőaljzathoz, és helyezze be teljesen. Ha a probléma továbbra is fennáll, vizsgálja meg, hogy nincs-e valamilyen akadály a töltőnyílásnál és a csatlakozónál. Ha akadály észlelhető, próbálkozzon másik töltőkábellel.

PIROS - FOLYAMATOS

(beavatkozás szükséges)

A rendszer hibát észlelt, és a töltés leállt vagy nem tud elindulni. Olvassa el az érintőképernyőn megjelenő hibaüzenetet. Ha hiba jelentkezik, próbáljon egy másik töltőkábelt használni, vagy állítsa vissza a töltőforrást (figyelje a mobilcsatlakozó vagy a Wall Connector állapotjelzőfényeit, ha vannak). Ha a másik töltőkábel használata nem válik be, az érintőképernyő segítségével kapcsolja ki, majd újra be a járművet, és próbálja újra.

NINCS FÉNY

(normál viselkedés)

Model Y le van zárva, és egy ideje alvó üzemmódban van. Nincs teendő. Ha kioldja a járművet vagy megnyomja a gombot a töltőcsatlakozón, újra megjelenik a töltőnyílás állapotjelzőfénye.