Bytte av skvettlapper og skvettskjermer

Utfør følgende for å bytte skvettlappene og skvettskjermene:

 1. Drei rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.

 2. Ta ut bolten som fester bunnen av skvettskjermen til nedre kanalpaneldeksel.
 3. 2. GENERASJONS SETT: Bruk en flat skrutrekker til å åpne trykklemmene forsiktig (trekk ut plastnaglen), og ta deretter ut trykklemmene som fester skvettlappen eller skvettskjermen til innerskjermen.
 4. 1. GENERASJONS SETT: Ta ut skruene og skivene som fester skvettlappen eller skvettskjermen til U-mutrene i innerskjermen.

 5. Ta av skvettlappen eller skvettskjermen fra bilen.

 6. VED MONTERING AV SKVETTSKJERMER: Rengjør skvettlappen med alkohol, og la det tørke helt. Ta av beskyttelsesarket som beskytter klebemiddelet bak på skvettskjermen, og rett deretter skvettskjermen inn med skvettlappen, slik at hullene er innrettet med hverandre. Når de er innrettet, trykker du langs skvettlappen for å sikre at den klistres inntil skvettskjermen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Bruk ny teip hvis skvettskjermene tidligere ble løsnet fra skvettlappene.
 7. VED FJERNING AV SKVETTSKJERMER: Trekk skvettskjermen bort fra skvettlappen for å løsne teipen. Rengjør skvettlappen og skvettskjermen med alkohol, og la dem tørke helt.

  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Skvettskjermer anbefales hvis du kjører på veier der salt, sand eller grus brukes for å forbedre veiforholdene.
 8. 2. GENERASJONS SETT: Rett inn hullene i skvettlappen/skvettskjermen med hullene i innerskjermen ved forhjulet, og sett deretter inn de åpnede (plastnagle trukket ut) trykklemmene i hullene. Når trykklemmene er satt helt inn, trykker du på plastnaglene for å lukke trykklemmene og låse skvettlappen/skvettskjermen på plass.
 9. 1. GENERASJONS SETT: Plasser skivene over skruene (2 stk.), og monter deretter skruene for å feste skvettlappen/skvettskjermen til U-mutrene i innerskjermen ved forhjulet. Trekk til skruene med 1,5 Nm (1 ft-lbs).
 10. Monter bolten som fester bunnen av skvettskjermen til nedre kanalpaneldeksel. Trekk til bolten med 5 Nm (4 ft-lbs).

 11. Utfør denne prosedyren igjen på høyre side av bilen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Denne prosedyren og illustrasjonene beskrev hvordan du bytter skvettlappen og skvettskjermen på venstre side av bilen. Instruksjonene for høyre side er speilvendte.