Bytte av lavspent blybatteri

Denne prosedyren er kun ment for biler i Nord-Amerika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er ditt ansvar å overvåke batteritilstanden i lavspenning. Hvis det oppstår skade på lavspenning-batteriet som følge av å ha kjørt det tomt for strøm, dekkes dette ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du kan unngå skade som ikke dekkes av garantien, ved å bytte det lavspente blybatteriet med samme type batteri. Det lavspente blybatteriet for biler i Nord-Amerika er AtlasBX / Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Du kan kjøpe et nytt lavspent blybatteri som er kompatibelt med bilen, hos det lokale servicesenteret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Biler som er produsert mellom omtrent juli 2017 og oktober 2020, har ikke varmepumpe og skal bruke Biler produsert før omtrent oktober 2020. Biler produsert etter dette, har varmepumpe og skal bruke Biler produsert etter omtrent oktober 2020.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Biler produsert ved Gigafactory Shanghai før ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken før ca. desember 2021, er utstyrt med et blybatteri med lav spenning. Biler som er produsert etter disse datoene, er utstyrt med et lavspent litiumion-batteri. Før denne prosedyren utføres, er det ditt ansvar å dobbeltsjekk og bekrefte om bilen er utstyrt med lavspent bly- eller litiumion-batteri.

Biler produsert før omtrent oktober 2020

Utfør følgende prosedyre for å bytte det lavspente blybatteriet. Bruk egnet personlig verneutstyr (som beskyttelsesbriller og skinnhansker når du håndterer blybatteriet osv.).

Fjerning:

 1. Gjør klar bilen for fjerning av det lavspente blybatteriet:
  1. Sørg for at bilen står i Park.
  2. Senk alle vinduer.
  3. Åpne bagasjerommet foran.
  4. La en dør stå åpen, slik at du kan gå inn i bilen igjen ved behov.
  5. Koble ladekabelen fra ladeporten.
 2. Flytt førersetet og passasjersetet foran helt frem.
 3. Under baksetet trykker du venstre og høyre tapper til siden og løfter seteputen opp. Setet skilles fra basen, men holdes fortsatt av et ledningsnett på hver side.
  bilde av bakseter med piler Nr. 1 viser trykking av tapper til venstre, nr. 2 viser at setet blir løftet opp.
 4. Koble fra ledningsnettene og ta av seteputen. Sett puten til siden.
  bilde av uthevede ledningsnett under setet
 5. I bagasjerommet foran tar du av bilens deksel under panseret ved å sette inn et liten, ikke-ripende verktøy eller fingrene dine under panelet. Trekk opp for å løsne klipsene, og sett dekselet under panseret til side.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 6. Ta av kupéinntakskanalen og sett den til side.
  kupéinntakskanal uthevet i bagasjerom foran
 7. Slå av bilen ved å navigere til Kontroller > Sikkerhet > Slå av på berøringsskjermen.
 8. Med en 10 mm pipe løsner du mutteren som fester den negative (–) terminalklemmen til den negative (–) polen på det lavspente blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den negative (–) polen.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 9. Koble lavspenningskabelen fra penthouse:
  1. I baksetet tar du av skumdekselet og setter det til side. Skummet dekker lavspenningskabelen.
   nærbilde av svart skumdekke under passasjersetet bak
  2. Løs ut og trekk ned den grå spakarmen på siden av lavspenningskontakten.
   pil som viser grå spakarm som trykkes ned
  3. Trekk kontakten oppover for å koble den fra penthouse.
   pil som viser kontakt som trekkes opp
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Området under seteputen inneholder høyspenningsbatteriet. IKKE BERØR ELLER PLASSER GJENSTANDER PÅ METALLHUSET! Hvis du gjør dette, kan det føre til alvorlig materiell skade eller personskade.
 10. Med en 10 mm pipe løsner du terminaldekselet og løsner mutteren som fester den positive (+) terminalklemmen til den positive (+) polen på det lavspente blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den positive (+) polen, og dekk til terminalklemmen med en tørr fille.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke la den positive (+) terminalklemmen komme i kontakt med komponenter i nærheten, som lavspenningsbatteriets holdebrakett eller kjøleledninger for klimaanlegget.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 11. Koble fra ventilrørslangen fra den negative (–) terminalsiden av det lavspente blybatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 12. Med en 10 mm nøkkel løsner du mutteren og løser ut batteriets holdebrakett fra toppen av det lavspente blybatteriet, ved å huke av og skyve den bak, og sikre at den ikke faller ned i bilen.
  piler som viser mutteren som løsner og trekker holdebraketten opp og ut
 13. Bruk batteriets håndtak til å ta ut det lavspente blybatteriet forsiktig, og sørg for ikke å berøre eller skade komponentene rundt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Når du løfter det lavspente blybatteriet, står du foran bilen og bruker riktig løfteteknikk. Lavspenningsbatteriet veier ca. 12 kg (25 pund). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
  eksempel på lavspent blybatteri
 14. Inspiser det nye lavspente blybatteriet for å sikre at det er utstyrt med en rød plugg på den positive (+) terminalsiden. Hvis det nye lavspenningsbatteriet ikke har en rød plugg, bruker du et lite kledningsverktøy til å overføre den røde pluggen fra det gamle batteriet til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Kasser det gamle lavspente blybatteriet i henhold til lokal lovgivning, som å levere det på et gjenvinningsanlegg for batterier. Under transport skal lavspenningsbatteriet holdes oppreist og settes på et håndkle eller en kartongbit.
  lavspent blybatteri med rød plugg uthevet

Montering:

 1. Ta av beskyttelseshettene på de positive (+) og negative (–) polene på det nye lavspente blybatteriet.
 2. Sett det nye lavspenningsbatteriet forsiktig på plass, og sørg for ikke å berøre eller skade komponenter i nærheten.
 3. Monter det nye lavspenningsbatteriets holdebrakett, og bruk en 10 mm pipe til å trekke til bolten som fester den til batteriet. Trekk til bolten med 6 Nm (4,4 ft-lb).
  piler som viser tiltrekking av mutter og festing av holdebrakett
 4. I passasjersetet bak kobler du penthouse-kabelen til kontakten:
  1. Sørg for at den grå spakarmen er nede, og monter deretter kontakten.
   pil som viser kontakt som monteres
  2. Fest kontakten ved å trekke den grå spakarmen lett oppover til den klikker på plass.
   pil som viser grå spakarm som trekkes opp
  3. Bytt ut skumdekket oppå penthouse-kabelen.
   nærbilde av svart skumstykke på passasjersetet bak
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Området under seteputen inneholder høyspenningsbatteriet. IKKE BERØR ELLER PLASSER GJENSTANDER PÅ METALLHUSET! Hvis du gjør dette, kan det føre til alvorlig materiell skade eller personskade.
 5. Koble til den positive (+) terminalen ved å plassere terminalklemmen over terminalpolen. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb). Monter dekselet for den positive (+) terminalen.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 6. Koble til den negative (–) terminalen ved å plassere terminalklemmen over kontakten. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb).
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 7. Koble til ventilrørslangen i den negative (–) terminalsiden av det lavspente blybatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 8. Sett tilbake kupéinntakskanalen.
  kupéinntakskanal uthevet i bagasjerom foran
 9. Åpne en av bilens dører for å sikre at strømmen er gjenopprettet som den skal, og at berøringsskjermen slår seg på (som kan ta flere minutter).
 10. I baksetet kobler du til setets ledningsnett (ett på hver side) og setter på plass seteputen.
  bilde av uthevede ledningsnett under setet
 11. Trykk seteputen tilbake i basen til den klikker på plass.
  bilde av bakseter som monteres på nytt
 12. Sett på plass dekselet under panseret ved å rette inn klipsene med åpningene i bagasjerommet foran. Trykk ned for å låse dem på plass. Klipsene lager en klikkelyd når de festes.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 13. Lukk bagasjerommet foran. Hvis et varsel om å skifte lavspent blybatteri ble vist på berøringsskjermen tidligere, må du sikre at dette ikke lenger vises.

Biler produsert etter omtrent oktober 2020

Fjerning:

 1. Gjør klar bilen for fjerning av det lavspente blybatteriet:
  1. Sørg for at bilen står i Park.
  2. Senk alle vinduer.
  3. Åpne bagasjerommet foran.
  4. La en dør stå åpen, slik at du kan gå inn i bilen igjen ved behov.
  5. Koble ladekabelen fra ladeporten.
 2. Ta av bilens deksel under panseret ved å sette inn et liten, ikke-ripende verktøy eller fingrene dine under panelet. Trekk opp for å løsne klipsene, og sett dekselet under panseret til side.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 3. I bagasjerommet foran tar du av kupéinntakskanalen og setter den til side.
  kupéinntakskanal uthevet i bagasjerom foran
 4. Slå av bilen ved å navigere til Kontroller > Sikkerhet > Slå av på berøringsskjermen.
 5. Med en 10 mm pipe løsner du mutteren som fester den negative (–) terminalklemmen til den negative (–) polen på det lavspente blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den negative (–) polen.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 6. I bagasjerommet foran kobler du fra sløyfen for utrykningspersonell ved å skyve den røde låsetappen mot deg, trykke på den svarte tappen og slippe. Sett sløyfen for utrykningspersonell til side.
  pil som viser sløyfe for utrykningspersonell som kobles fra
 7. Med en 10 mm pipe løsner du terminaldekselet og løsner mutteren som fester den positive (+) terminalklemmen til den positive (+) polen på det lavspente blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den positive (+) polen, og dekk til terminalklemmen med en tørr fille.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke la den positive (+) terminalklemmen komme i kontakt med komponenter i nærheten, som det lavspente blybatteriets holdebrakett eller kjøleledninger for klimaanlegget.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 8. Koble fra ventilrørslangen fra den negative (–) terminalsiden av lavspenningsbatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 9. Med en 10 mm pipe løsner du mutteren og løser ut batteriets holdebrakett fra toppen av det lavspente blybatteriet, ved å huke av og skyve den bak. Ved behov kan du vippe batteriets holdebrakett bakover, slik at den ikke faller ned i bilen.
  piler som viser mutteren som løsner og trekker holdebraketten opp og ut
 10. Ta ut det lavspente blybatteriet forsiktig, og sørg for ikke å skade komponentene rundt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Når du løfter blybatteriet, står du foran bilen og bruker riktig løfteteknikk. Blybatteriet veier ca. 12 kg (25 pund). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
  eksempel på lavspent blybatteri
 11. Inspiser det nye lavspente blybatteriet for å sikre at det er utstyrt med en rød plugg på den positive (+) terminalsiden. Hvis det nye blybatteriet ikke har en rød plugg, overfører du den røde pluggen fra det gamle batteriet til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Kasser det gamle lavspente blybatteriet i henhold til lokal lovgivning, som å levere det på et gjenvinningsanlegg for batterier. Under transport skal batteriet holdes oppreist og settes på et håndkle eller en kartongbit.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den røde pluggen uthevet

Montering:

 1. Ta av beskyttelseshettene på de positive (+) og negative (–) polene på det nye lavspente blybatteriet.
 2. Sett det nye blybatteriet forsiktig på plass i bilen, og sørg for ikke å skade komponentene i nærheten.
 3. Monter det nye lavspente blybatteriets holdebrakett, og bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren som fester den til batteriet. Trekk til mutteren med 6 Nm (4,4 ft-lb).
  piler som viser tiltrekking av mutter og festing av holdebrakett
 4. Koble til sløyfen for utrykningspersonell.
  pil som viser tilkobling av sløyfen for utrykningspersonell
 5. Koble til den positive (+) terminalen igjen ved å plassere terminalklemmen over terminalpolen. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb). Monter dekselet for den positive (+) terminalen.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 6. Koble til den negative (–) terminalen igjen ved å plassere terminalklemmen over kontakten. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb).
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 7. Koble til ventilrørslangen i den negative (–) terminalsiden av det lavspente blybatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 8. Åpne en av bilens dører for å sikre at strømmen er gjenopprettet som den skal, og at berøringsskjermen slår seg på (som kan ta flere minutter).
 9. Monter kupéinntakskanalen.
  kupéinntakskanal uthevet i bagasjerom foran
 10. Sett på plass dekselet under panseret ved å rette inn klipsene med åpningene i bagasjerommet foran. Trykk ned for å låse dem på plass. Klipsene lager en klikkelyd når de festes.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 11. Lukk bagasjerommet foran. Hvis et varsel om å skifte lavspent blybatteri ble vist på berøringsskjermen tidligere, må du sikre at dette ikke lenger vises.