Utskifting av gassfjær for panser

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du skifter ut et par gassfjærer, tar du én om gangen. Ikke ta av begge gassfjærene samtidig, da den ikke-ripende støtten kan knekke eller svikte.

Gassfjær kan skiftes ut hvis de av en eller annen grunn begynner å svikte. Slik skifter du gassfjær for panseret:

  1. Åpne panseret, og bruk en ikke-ripende støtte for å holde det oppe midlertidig.

  2. Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på bunnen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på karosseriet.

  3. Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen på toppen av gassfjæren, og trekk gassfjæren ut av festet på panseret. Ta den gamle gassfjæren ut av bilen.

  4. Rengjør monteringspunktene på bilen, og smør begge leddpunktene på den nye gassfjæren.

  5. Fest stangenden av gassfjæren til bilkarosseriet og deretter hovedenden av gassfjæren til panseret. Sikre at klemmene sitter fast.

  6. Fjern panserstøtten, og sikre at panseret åpnes og lukkes som det skal.