Demontere og montere aero-hjulkapsler

Hvis Model 3 er utstyrt med aero-hjulkapsler, må du ta dem av for å komme til hjulmutrene.

Slik fjerner du en aero-hjulkapsel:

  1. Ta godt tak i aero-hjulkapselen med begge hendene.
  2. Trekk aero-hjulkapselen mot deg for å løsne festeklipsene.
    aero-hjulkapsler med pil som peker bort fra dekket
    aero-hjulkapsler med pil som peker bort fra dekket

Slik installerer du en aero-hjulkapsel:

  1. Rett inn aero-hjulkapselen i flukt med ventiltappen.
  2. Trykk hardt på midten av hjulkapselen for å feste den, og jobb deg deretter utover og trykk hardt på ytterkanten på hver eike. Det kan hende du må holde på motsatt side av hjulkapselen til alle eikene er festet.
  3. Trykk hardt på midten av kapselen med hendene (ikke slå hjulkapselen med hendene) for å forsikre deg om at den er festet.
  4. Som en siste sjekk drar du raskt i hver eike for å bekrefte at den er festet.
Tesla «T» på aero-hjulkapsel innrettet etter ventiltappen på dekket med en pil som peker fra hjulkapselen mot dekket
Tesla «T» på aero-hjulkapsel innrettet etter ventiltappen på dekket med en pil som peker fra hjulkapselen mot dekket

For Gemini-hjul trykker du på omkretsen til dekselet til det stemmer overens med hjuloverflaten. Trykk på Tesla-T-en i midten til hetten klikker på plass. Se for mer informasjon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å forhindre at aero-hjulkapselen faller av må du forsikre deg om at den er skikkelig festet før du kjører.