Montering av skvettlapper (2024+)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Denne prosedyren gjelder for biler produsert fra og med ca. januar 2024. For biler produsert før ca. januar 2024, kan du se Montering av skvettlapper og skvettskjermer (2017–2023).
Du kan kjøpe skvettlapper til bilen i Tesla-butikken. Utfør følgende for å montere skvettlappene:
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Denne prosedyren og illustrasjonen viser hvordan man monterer venstre skvettlapp. Instruksjonene for høyre side er speilvendte.
 1. Rengjør monteringsområdet med alkohol, og la det tørke helt før du begynner.
 2. Åpne fordøren på førersiden (venstre).
 3. Drei rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.
 4. Åpne fremre tilgangsdeksel for bolt i kanalpanelet, og bruk deretter en 10 mm pipe til å ta ut bolten og skiven som fester kanalpanelet til karosseriet.
 5. Bruk en flat skrutrekker eller et kledningsverktøy til å fjerne trykklemmene (2 stk.) på innerskjermen ved forhjulet.
 6. Bruk kuttbestandige hansker og en tapetkniv for å skjære forsiktig av det åpne dekselet fra det nedre kanalpanelet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Bruk kuttbestandige hansker når du utfører dette trinnet for å unngå personskade.
 7. Plasser skvettlappen på innerskjermen og kanaldekselet, og fest deretter trykklemmene (2 stk.).
 8. Monter bolten som fester bunnen av skvettskjermen til kanalpaneldekselet. Trekk til bolten med 2,5 Nm (1,8 ft-lb).
 9. Utfør denne prosedyren på nytt på høyre side av bilen for å montere høyre skvettlapp eller skvettskjerm.